ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2024, № 1

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-1

Зміст

Бугайова Н.М., Бугайова О. О., Конкілова А.С.
[Особливості соціально-психологічної взаємодії в системі «здобувач вищої освіти - академічна група»]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-21

5-21

Гарькавець С.О., Волченко Л.П.
[Емоція образи – психологічні виміри подолання її руйнівних впливів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-22-34

22-34

Сабадуха О.В., Оксютович М.О., Матеюк О.А., Гаркуша С.Л.
[Значення самодистанціювання в процесі подолання психологічних криз і терапії психосоматичних розладів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-35-48

35-48

Свитко О.В.
[Інтеракційна толерантність як характеристика соціально-психологічного рівня взаємовідносин між людьми]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-49-61

49-61

Ситнік С.В., Ковальова О.В., Борозенцева Т.В., Гришко О.Д.
[Життєстійкість як фактор соціально-психологічної адаптації особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-62-73

62-73

Лосієвська О.Г., Мальнєв А.С.
[Стрес-менеджмент в структурі управління сучасною організацією]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-74-82

74-82

Гейко Є.В.
[Соціально-психологічна специфіка соціалізації неповнолітніх з особливими освітніми потребами]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-83-94

83-94

Омелянюк С.М.
[Провідні етапи формування соціальних уявлень молоді]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-95-103

95-103

Черновська Л.В.
[Проблеми взаємодії та спілкування серед молоді у векторі розвитку її соціальної компетентності і міжкультурної адаптації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-104-117

104-117

Круглов К.О.
[Конструкт бізнес-лідерства у науково-дослідному дискурсі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-118-135

118-135

Гоян І.М., Ониськів І.Я.
[Психологія інтервенцій при кризових станах особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-136-146

136-146

Пілецька Л.С.
[Психологічна сутність процесу соціалізації неповнолітніх з особливими потребами]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-147-158

147-158

Фалько Н. М., Крижановський О. М., Остополець І. Ю., Прокоф’єва О. О., Крижановський П. О.
[Гендерні особливості самореалізації особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-159-169

159-169

Антоненко О.М.
[Програма соціально-психологічного забезпечення міжкультурної адаптації студентської молоді в умовах трансформаційного соціуму]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-170-182

170-182

Литвиненко О.Д., Завацька Н.Є., Модестова Т.В., Комар Т.В., Данко Д.В., Вишневська О.П.
[Критерії ефективності міжкультурної адаптації та здоров'язбереження молоді в процесі її соціалізації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-183-197

183-197

Завацька Н.Є., Петренко М.О., Лосієвська О.Г., Федорова О.В., Шевченко Р.П, Денчик А.Ю.
[Операціоналізація структурно-функціональної моделі професійно важливих якостей особистості управлінців]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-64-2-5-198-209

198-209