СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Головний редактор збірника – Наталія Завацька – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, директор науково-практичного Центру медико-соціальних та психотехнологій СНУ ім. В. Даля, голова спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 СНУ ім. В. Даля, автор понад 400 наукових робіт.

Відповідальний редактор
Завацький Юрій Анатолійович
доктор психологічних наук, професор

Борисюк Алла Степанівна (053 Психологія)
Borysiuk, Alla S.
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології та філософії,
Буковинський державний медичний університет, Україна

Бочелюк Віталій Йосипович (053 Психологія)
Bochelyuk, Vitaliy І.
доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри спеціальної освіти та психології
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія», Україна

Завацький Вадим Юрійович (053 Психологія)
Zavatskyi, Vadym Yu.
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології і соціології,
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
Україна

Ковальчук Зоряна Ярославівна (053 Психологія)
Kovalchuk, Zoryana Ya.
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри теоретичної психології,
Львівський державний університет внутрішніх справ

Панов Микита Сергійович (053 Психологія)
Panov, Nikita S.
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри спеціальної освіти та психології
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія», Україна

Щербак Тетяна Іванівна (053 Психологія)
Shcherbak, Tetiana І.
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна

Вержибок Галина Владиславівна (053 Психологія)
Verzhybok, Halina V.
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології,
Установа освіти «Мінський державний лінгвістичний університет»,
Білорусь

Генкова Петі (053 Психологія)
Genkova, Petia
доктор психологічних наук,
професор кафедри психології бізнесу,
Університет прикладних наук, Оснабрюк, Німеччина

Окуліч-Казарін Валерій (053 Психологія)
Okulicz-Kozaryn, Walery Р.
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри управління та самоуправління,
Краківський педагогічний університет, Польща

Чавдарова Велислава Атанасова (053 Психологія)
Chavdarova, Velislava А.
доктор психологічних наук, професор кафедри психології,
Великотирновський університет
імені святих Кирила і Мефодія, Болгарія

Жигаренко Ігор Євгенович (053 Психологія)
Zhyharenko, Іgor Ye.
доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри психології та соціології,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Пілецька Любомира Сидорівна (053 Психологія)
Piletska, Liubomyra S.
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

Мухамедова Дільбар Гафуржанівна (053 Психологія)
Mukhamedova, Dylbar G.
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології,
Національний університет Узбекистану, Ташкент

Тоба Маріанна Василівна (053 Психологія)
Toba, Maryanna V.
доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна
(заступник голови)

Бохонкова Юлія Олександрівна (053 Психологія)
Bohonkova, Yulia О.
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології та соціології,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля