СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Головний редактор збірника – Наталія Завацька – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, директор науково-практичного Центру медико-соціальних та психотехнологій СНУ ім. В. Даля, голова спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 СНУ ім. В. Даля, автор понад 400 наукових робіт.

До складу редакційної колегії збірника входять:

Бохонкова Ю. О. (заступник головного редактора) – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології СНУ ім. В. Даля,

Гарькавець С.О. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціології СНУ ім. В. Даля,

Соловйов О.В. – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання СНУ ім. В. Даля,

Тоба М.В. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи СНУ ім. В. Даля,

Шевяков О.В. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи СНУ ім. В. Даля;

- провідні фахівці наукових установ України і Європейського Союзу:

Блинова О.Є. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, Херсонський державний університет,

Борисюк А.С. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії, Буковинський державний медичний університет,

Бочелюк В.Й. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Запорізький національний технічний університет,

Карамушка Л.М. – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,

Ковальчук З.Я. - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, Львівський державний університет внутрішніх справ,

Корженьовський Л. – академік НАПН України (Польща), президент Європейської асоціації наук з безпеки,

Ложкін Г.В. - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки, НТТУ «Київський політехнічний інститут»,

Максименко С.Д. – академік НАПН України, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,

Пілецька Л.С. - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

Прітц А. – доктор психологічних наук, професор, ректор університету ім. З. Фрейда, м. Відень (Австрія),

Чернобровкін В. М. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки, Києво-Могилянська Академія,

Швалб Ю.М. - доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії екологічної психології, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,

Щербан Т.Д. - доктор психологічних наук, професор, ректор, Мукачівський державний університет.