ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2024, № 1

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1

Зміст

Білуха Т.І., Дейниченко Л.М., Дроздова Д.С., Ільїна Ю.Ю., Борисюк А.С.
[Взаємозв'язок самовідношення та комунікабельності у здобувачів вищої освіти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-5-15

5-15

Остополець І.Ю., Бакуменко Т.К., Блага О.Б., Маннапова К.Р., Раджабова С.Ш.
[Взаємозв’язок відповідальності та лідерських якостей у здобувачів вищої освіти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-16-26

16-26

Єна А.С.
[Психологічні аспекти ресурсного розвитку особистості в умовах війни ]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-27-36

27-36

Юрченко Л.І., Харламов М.І., Гонтаренко Л.О.
[Соціальна відповідальність держави, суспільства, громадянина ]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-37-48

37-48

Родченкова І.В., Завацька Н.Є., Попович І.С., Литвиненко О.Д., Федорова О.В.
[Динамічність соціально-психологічних конструктів смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації особистості
в управлінській діяльності]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-49-57

49-57

Боярин Л.В., Завацька Н.Є., Борисюк А.С., Новацький В.Р.
[Соціально-психологічна корекція емоційно-вольової сфери підлітків в умовах дистанціювання батьків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-58-67

58-67

Вишневська О.П., Завацька Н.Є., Петренко М.О., Завацький Ю.А.
[Матримоніальні уявлення в системі субʼєктивного благополуччя особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-68-75

68-75

Турбан В.В., Волошин В.M., Завацька Н.Є., Сафонов А.Ю.
[Соціально-психологічні особливості самообмеження особистості та його зв’язок із психологічним віком та часовими
децентраціями в умовах професійної кризи]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-76-87

76-87

Блискун О.О., Турбан В.В., Завацька Н.Є., Сколота Е.В.
[Стереотипні та індивідуальні прояви соціальної аномії особистості в процесі її інтеграції умовах сучасного соціуму]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-88-98

88-98

Білецький П.С., Завацька Н.Є., Жигаренко І.Є., Тоба М.В.
[Алгоритм застосування соціально-психологічних технологій збереження професійного здоровʼя фахівців-медиків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-99-106

99-106

Борозенцева Т.В., Завацька Н.Є., Завацький В.Ю., Каськов І.О.
[Складові ефективної реалізації програми підвищення корпоративної та організаційної культури організації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-107-117

107-117

Tsarenok L.B., Zavatskа N.Ye., Kovalenko V.O., Tsarenok V.O.
[Features of social adaptation of younger school students and child-parent relationships]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-118-126

118-126

Hoian І.М., Onуskiv I.Ya.
[Types of counseling in the practice of a practical psychologist]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-127-138

127-138

Гуляєва А.С., Журба А.М., Бохонкова Ю.О., Журба М.А.
[Критеріально-ступеневі характеристики сформованості системи переконань особистості в кризових умовах]
DOI: DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2024-63-1-139-149

139-149