ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2023, № 3 (62)

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1

Зміст

Яремчук В. В.
[Конфліктна поведінка неповнолітніх з неповних сімей: гендерні аспекти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-5-17

5-17

Гейко Є. В.
[Формування цілісності обдарованої особистості на етапі підготовки наукового дослідження]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-18-29

18-29

Piletska L. S., Zavatska N. Ye., Blyskun O. O., Turban V. V., Voloshyn V. M.
[The gift of youth and its development in the conditions of a problem-genic society]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-30-40

30-40

Бохонкова Ю. О., Сербін Ю. В., Пелешенко О. В., Павлов Р. В.
[Історико-психологічний аналіз проблеми розвитку емоційно-вольової сфери особистості в студентському віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-41-49

41-49

Бугайова О. О., Гарькавець С. О.
[Соціально-психологічний вимір феномену «конфлікт» у Стародавні часи та епоху Середньовіччя]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-50-66

50-66

Бурлакова І. А., Федорова О. В., Дигун І. С., Федоров А. Ю.
[Соціально-психологічні засоби самоменеджменту психологічного здоровʼя особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-67-80

67-80

Dobrovolska N. A., Zavatska N. Ye., Shevchenko O. L.
[Example problems of preserving personal psychological health]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-81-88

81-88

Лосієвська О. Г., Лосієвський В. І., Пелешенко О. В.
[Компетентнісний підхід у формуванні базових навичок медіатора]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-89-100

89-100

Лосієвська О. Г., Ляшко А. О.
[«Soft-skills» як ключовий компонент професійної ефективності здобувачів вищої освіти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-101-110

101-110

Сколота Е. В.
[Соціально-психологічні особливості соціономічних професій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-111-124

111-124

Chala T. I.
[Socio-psychological problems of minors from single-parent families]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-125-130

125-130

Kovalchuk Z.Ya., Kolisnyk R.Ya., Toba M.V., Tsarenok L.B., Kaskov I.O., Soroka О.М.
[Personal reflection and responsibility in the conditions of continuous social changes]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-131-135

131-135

Borysiuk A. S., Rodchenkova I. V., Zavatskа N. Ye., Zavatskуі Yu. A., Shapovalova V. A.
[Personal health care in the conditions of systemic changes in society]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-136-143

136-143

Komar T. V., Zavatska N. Ye., Zhigarenko I. Ye., Safonov A. Yu., Kovalenko V. O.
[Strategies for realizing the creative potential of youth]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-144-151

144-151

Лукашов О. О.
[Аналіз соціальної відповідальності у системі якостей та цінностей соціально зрілої особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-152-169

152-169

Журба А. М., Завацький В. Ю.
[Полімодальний підхід до проблеми подолання посттравматичного стресового розладу внаслідок дії надзвичайних ситуацій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-170-180

170-180

Пілецький В.С., Пілецька Л.С.
[Розвиток практичного мислення у професійній діяльності майбутніх правоохоронців]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-1-181-190

181-190