ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2023, № 3 (62), Том 2

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2

Зміст

Borysiuk A.S., Zavatskуі Yu.A., Тоба М.V., Zavatskуі V.Yu., Boyarin L.V.
[Psychology of human health: to statusing the problem in the coordinates of modern paradigms]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-5-14

5-14

Бурлакова І.А., Шаповалова В.А., Бровендер О.О., Шелест O.В., Сорока О.М.
[Психологічна структура здоровʼя особистості в кризових умовах]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-15-25

15-25

Дигун І.С., Журба А.М., Гейко Є.В., Журба М.А., Завацька Н.Є.
[Ефективність інтегрованої соціально-психологічної програми реабілітації постраждалих
внаслідок дії екстремальних стрес-факторів]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-26-37

26-37

Балахтар В.В., Брюховецька О.В., Пінчук Н.І.
[Коучингові технології у розвитку Я-концепції дорослих осіб, які переживають самотність]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-38-51

38-51

Zavatska N.Ye., Smуrnova O.O., Blyskun O.O.
[Сommunicative tolerance and conditions of its formation in future practical psychologists]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-52-63

52-63

Кісіль З.Р., Tурбан В.В., Волошин В.M.
[Самостійність особистості науково-педагогічного працівника як важливий системотворчий
чинник його суб’єктності у процесі професіоналізації]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-64-74

64-74

Вавринів О.С., Турбан В.В., Завацька Н.Є., Побокіна Г.М.
[Самоставлення як особистісна властивість у міжособистісному та професійно-педагогічному
спілкуванні науково-педагогічного працівника
закладів вищої освіти]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-75-87

75-87

Турбан В.В.
[Дослідження статусу психології особистості в українській науці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-88-100

88-100

Засєкіна Л.В., Мартинюк А.
[Моральний дистрес та втома від співчуття у медпрацівників в умовах тривалого травматичного стресу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-101-113

101-113

Ковальчук З.Я.
[Емпіричне дослідження емоційної стійкості офіцерського складу підрозділів міністерства внутрішніх
справ України]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-114-125

114-125

Шевченко О.Л., Лукашов О.О., Сафонова С.О., Завацька Н.Є.
[Соціально-психологічний аналіз результатів розвитку соціальної відповідальності особистості, її
Я-концеції та професійного благополуччя]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-126-147

126-147

Остополець І.Ю., Педченко О.В., Резнікова О.А., Свіденська Г.М.
[Взаємозв’язок соціальних страхів та тривожності у юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-148-156

148-156

Родченкова І.В.
[Комплексна програма соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців постраждалих на бойовий стрес]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-157-172

157-172

Bozoyan M.A.
[Scientific and theoretical basis of forming the social maturity of future law officers]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-173-186

173-186

Прокопенко О.А.
[Особливості духовно-ціннісної складової Я-концепції вчителів закладів загальної середньої освіти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-187-197

187-197

Харченко Н.В., Волженцева І.В., Лила М.В.
[Комунікативна толерантність: дискусійне поле розуміння]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-198-218

198-218

Католик Г.В.
[Комунікативна толерантність психолога як основа реабілітації дітей та підлітків з посттравматичними
стресовими розладами (З досвіду психокорекційної допомоги дітям- свідкам подій на окупованих територіях
Східних регіонів України у 2022 р.)]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-219-235

219-235

Tkach T.V., Piletska L.S.
[Psychological determinants of development of social competences in the structure of social maturity of future law officers]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-236-243

236-243

Zavatska N.Ye.
[The influence of the style and type of education in the family on the functioning of the child's social intelligence in the conditions
of distance education]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-244-251

244-251

Суходоля Ю.О.
[Теорія та практика розвитку соціального інтелекту молодших школярів у сім’ях під час дистанційного навчання]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-252-262

252-262

Комар Т.В., Демедюк Н.
[Сім’я як чинник розвитку молодших школярів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-263-272

263-272

Завацька Н.Є., Попович І.С., Білецький П.С.
[Професійне спілкування в системі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців-фізичних терапевтів
та їх професійне благополуччя]

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-273-283

273-283

Дробот О.В., Карпілянський Д.А.
[Професійне спілкування медичних працівників у лікувальних закладах США]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-284-294

284-294

Кононенко О.І., Петрушенко В.В.
[Психологічні складові професійного розвитку та досягнення успіху в правничій сфері]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-62-3-2-295-306

295-306