ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2023, № 2 (61)

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2

Зміст

Яремчук В. В.
[Вплив тривожності на переконання та емоційно-ціннісне ставлення особистості до навчання]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-5-17

5-17

Андросович К. А.
[Особливості соціально-психологічної підтримки процесу соціалізації обдарованої учнівської молоді]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-18-35

18-35

Пілецька Л. С.
[Соціалізація обдарованої молоді в сучасних умовах]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-36-44

36-44

Гейко Є. В.
[Психологічні особливості цілісного підходу щодо соціалізації обдарованої учнівської молоді в умовах сучасного освітнього простору]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-45-59

45-59

Комар Т. В.
[Соціально-психологічні детермінанти супроводу обдарованої молоді]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-60-70

60-70

Кузікова С. Б., Зливков В. Л., Лукомська С. О.
[Особливості психологічного благополуччя дітей деокупованих територій України]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-71-83

71-83

Шевченко Р. П., Пахмурний В. А., Кравченко А. Ю., Бєлоусова К.В.
[[Взаємозвʼязок особливостей особистості та ефективністі психосоціальної адаптації мігрантів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-84-99

84-99

Борисюк А. С., Рудий-Трипольський В. О., Завацький Ю. А., Завацька Н. Є., Лукʼянюк О. В.
[Системно-інтегративний підхід до вивчення проблеми професійної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-100-109

100-109

Романова І. В., Балабанова К. В., Гуменникова Т. Р.
[До питання вибору шляхів психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО)]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-110-122

110-122

Лукашов О. О.
[Методологія дослідження соціальної відповідальності особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-123-142

123-142

Ахтирська Ю. І., Завацька Н. Є., Родченкова І. В., Петренко М. О., Федоров А. Ю., Каламайко Д. Ю.
[Соціально-психологічний супровід процесу ресоціалізації особистості у конфліктних ситуаціях міжособистісної взаємодії]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-143-152

143-152

Білецький П. С., Завацький Ю. А., Завацька Н. Є., Шаповалова В. А., Кривобогова Н. П.
[Соціально-психологічні засади збереження професійного здоровʼя фахівців медичної галузі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-153-162

153-162

Боярин Л. В., Завацька Н. Є., Вишневська О. П., Федорова О. В., Жигаренко І. Є., Завацький В. Ю.
[Розвиток соціальної компетентності особистості при відхиленнях у поведінці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-163-173

163-173

Волченко Є. Є., Завацька Н. Є., Завацький Ю. А., Гєтта O. M., Мірошникова Н. С.
[Соціально-психологічні основи розвитку конфліктологічної компетентності фахівців медичної галузі в умовах професійної взаємодії]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-174-185

174-185

Журба А. М., Завацька Н. Є., Журба М. А., Царенок Л. Б., Хатіпов М. О., Коваленко В. О.
[Соціально-психологічна робота як умова подолання особистісних деструкцій в кризові та посткризові періоди життя]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-186-197

186-197

Завацька Н. Є., Сафонов А. Ю., Побокіна Г. М., Смирнова О. О., Шелест O. В.
[Вплив функціонування складових адаптаційного потенціалу особистості на її асертивність в процесі соціальної реадаптації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-198-212

198-212

Тоба М. В., Завацька Н. Є., Блискун О. О., Завацький В. Ю., Бровендер О. О. Дятченко Д. О.
[Соціально-психологічні особливості групової норми в контексті проблеми безпечної поведінки та нормативного впливу у групі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-61-2-213-220

213-220