ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2023, № 1

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1

Зміст

Борисюк А. С., Рудий-Трипольський В. О., Завацька Н. Є.
[Програмно-цільовий проєкт системи формування професійної компетентності майбутніх фахівців-медиків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-5-14

5-14

Френкель С., Турбан В. В., Козьменко О. І., Завацька Н. Є.
[Проблема соціально-психологічної підтримки особистості: теоретико-методологічні підходи]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-15-24

15-24

Щирук І. А.
[Аксіо-особистісний підхід у психотерапії птср внаслідок воєнного стресу у військовослужбовців ]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-25-38

25-38

Яремчук В. В.
[Гендерна толерантність особистості в кризових умовах]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-39-52

39-52

Гарькавець С. О., Яковенко С. І.
[Проблема образи, прощення та примирення: огляд наукових підходів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-53-68

53-68

Мацегора Я.В., Колесніченко О.С., Приходько І.І., Лещенко С.В.
[Очікування щодо образу ефективного лідера у військовослужбовців національної гвардії України]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-69-83

69-83

Ларіонова І. Т., Колесніченко О. С.
[Психологічні типи правоохоронців – дрібних корупціонерів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-84-97

84-97

Родченкова І.B., Вишневська О.П., Завацький Ю.А., Жигаренко І.Є., Лукашов О.О.
[Смисложиттєві орієнтація та самоактуалізація особистості: огляд наукових парадигм]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-98-110

98-110

Андросович К. А.
[Соціальний розвиток особистості у суспільстві інформаційних технологій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-111-122

111-122

Тоба М. В., Сафонов А. Ю., Сколота Е. В., Сотнікова К. К.
[Соціально-психологічний аналіз асертивності особистості та функціонального навантаження групових норм]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-123-130

123-130

Завацький В. Ю., Петренко М. О., Шаповалова В. А., Завацька Н. Є., Побокіна Г. М.
[Ступені та типологія проявів птрс у молоді: соціально-психологічний вимір]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-131-140

131-140

Смирнова О. О., Завацька Н. Є., Блискун О. О., Боярин Л. В., Бровендер О. О.
[Емоційна експресивність та асертивність в структурі комунікативної компетентності особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-141-151

115-125

Мар’яненко Л. В., Поклад І. М.
[Внутрішні та зовнішні психологічні умови розвитку мислення учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2023-60-1-152-168

152-168