ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2022, № 3(59)

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3

Зміст

Козьменко О. І.
[Дослідження психічного здоров’я та благополуччя дітей та сімей українських біженців (досвід Естонії)]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-5-15

5-15

Пастрик Т. В.
[Прояви емоційної експресивності в мові та мовленні]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-16-24

16-24

Zavatskyi Yu. A., Shapovalova V. A., Zavatska N. Ye., Getta O. M., Shelest O. V.
[Psychosocial rehabilitation of personality: a systematic approach ]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-25-33

25-33

Бойсак А. Г., Жигаренко І. Є., Завацький В. Ю., Чала Т. І.
[Особливості міжособистісних взаємовідносин і самооцінки неповнолітніх з неповних сімей та їх корекція]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-34-44

34-44

Гуляєва А.С., Скрипник К.І., Жигаренко І.Є., Завацький В.Ю., Царенок Л.Б.
[Психологічна корекція постравматичних стресових розладів особистості у кризові та посткризові періоди життя]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-45-56

45-56

Семянистий Д. В., Тоба М. В., Смирнова О. О., Kaминіна О. І., Хатіпов М. О.
[Волонтерська робота та соціальне забезпечення в умовах сучасного соціуму: досвід і перспективи]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-57-63

57-63

Добровольська Н.А., Завацька Н.Є., Городничий О.В., Петренко М.О., Духновська О.Г., Стрельченко Л.Е.
[Показники обдарованості, обумовлені логікою особистісного розвитку в онто- і соціогенезі та соціальною активністю особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-64-72

64-72

Омелянюк С. М., Бозоян М. А., Голенач Я. О., Гєтта А. Ю., Ворошилова В. Ю.
[Дискурсивні характеристики соціальних мереж та їх вплив на соціальну зрілість молоді]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-73-82

73-82

Ахтирська Ю. І., Завацька Н. Є., Родченкова І. B., Голобородькo К. О., Горбань М. В.
[Психічна саморегуляція молоді у міжособистісній взаємодії в умовах проблемного соціуму]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-83-93

83-93

Гоян І. М., Завацька Н. Є., Завацький Ю. А., Каськов І. О., Дерев’янко О. В.
[Психологічні особливості процесу самоорганізації молоді та розвитку її рефлексії в період суспільних трансформацій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-94-103

94-103

Заверуха О. Я., Завацька Н. Є., Кацинська М. В., Сасунова Е. Е., Сердюк Ю. Ю.
[Соціально-психологічна програма корекції проявів адикції у неповнолітніх з сімей трудових мігрантів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-104-114

104-114

Блискун О. О., Завацька Н. Є., Синявський І. О., Тєрєхов А. В., Ястремський П. Ф.
[Соціокультурний контекст процесу реінтеграції молоді]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-115-125

115-125

Корнієнко В. В., Завацький Ю. А., Завацька Н. Є., Коваленко В. О., Задорожня М. В.
[Показники та механізми порушення процесу адаптації у структурі реабілітаційного потенціалу особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-59-3-126-134

126-134