ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2022, № 2(58)

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-58-2

Зміст

Пілецька Л.С., Сафонова С.О., Завацька Н.Є., Каширіна Є.В., Бровендер О.О.
[Соціально-психологічні засади життєстійкості та самореалізації молоді в професіях соціономічного типу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-5-17

5-17

Boyarin L.V., Zavatskyi Yu.A., Zavatska N.Ye., Pobokina H.M., Fedorova O.V.
[Socio-psychological characteristics of self-fulfillment of youth and its resilience: internal and external dimensions]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-18-28

18-28

Авраменко А.О.
[Теоретико-психологічний аналіз моделей перфекціонізму ]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-29-40

29-40

Бохонкова Ю.О., Козьменко О.І., Пелешенко О.В., Кобиляцька М.В., Іванова К.І.
[Формування адаптаційних механізмів у здобувачів ЗВО до умов дистанційного навчання в період дії воєнного стану]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-41-50

41-50

Бочелюк В.Й., Панов М.С., Турубарова А.В.
[Постравматичний стресовий розлад: стан проблеми, психодіагностика та психологічна допомога]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-51-63

51-63

Бугайова Н.М., Пелешенко О.В., Бугайова О.О.
[Складові економічної соціалізації особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-64-76

64-76

Гарькавець С.О.
[Особливості прояву образи у дітей різного віку та можливості її опанування]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-77-88

77-89

Hoian I.M., Fedyk O.V.
[Optimization of the functioning of the emotional sphere of the personality by means of psychocorrection]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-89-95

90-95

Засєкіна Л.В., Федотова Т.В., Солоненко О.О.
[Методологічні та наративні засади дослідження проблеми морального дистресу у контексті воєнного конфлікту]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-96-114

96-114

Курова А.В.
[Факторна структура психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-115-124

115-124

Лосієвська О.Г., Сербін Ю.В., Мальнєв А.С.
[Психологічні аспекти дослідження змістовно-смислової компетенції майбутніх фахівців професій типу «людина-людина»]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-125-136

125-136

Михайлишин У.Б., Нестерова І.А.
[Вплив темпераменту на стресостійкість у юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-137-159

137-159

Пастрик Т.В.
[Психодіагностика емоційної експресивності у наукових дослідженнях: об’єктивний рівень ставлення родини чи суб’єктивне переживання?]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-160-170

160-170

Пілецький В.С.
[Психологічні особливості стресових реакцій здобувачів вищої освіти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-171-179

171-179

Турбан В.В.
[Структура та зміст соціокультурних детермінант розвитку психології особистості в україні (XX-XXI століття)]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-180-189

171-179

Чудакова В.П.
[Особливості та перспективи впровадження програми спеціальної підготовки експертів-тренерів і науково-методичного забезпечення реалізації «технології формування психологічних компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності», з використанням цифрових і STEM засобів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-190-214

190-214

Завацький Ю.А., Шаповалова В.А., Завацька Н.Є., Гєтта О.М., Шелест О.В.
[Структурно-рівневий аналіз адаптаційного потенціалу особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-215-224

215-225

Бугайова Н.М., Андрющенко І.О.
[Подолання дистресу як складової психологічного здоров’я особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-58-2-225-233

225-233