ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2022, № 1(57) Т.2.

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2

Зміст

Френкель С., Завацька Н.Є., Журба М.А., Блискун О.О., Завацький Ю.А., Жигаренко І.Є.
[Соціально-психологічний супровід процесу реінтеграції особистості з різним груповим статусом в умовах сучасного соціуму]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-5-21

5-21

Гоян І. М., Федик О. В.
[Емоційна нестійкість як проблема психології здоровʼя та психологічного консультування]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-22-31

22-31

Завацький Ю. А., Федоров А. Ю., Завацький В. Ю., Турбан В. В., Омелянюк С. М.
[Психологічний супровід соціальної мобільності керівника закладу освіти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-32-39

32-39

Лосієвська О. Г., Бозоян М. А., Завацька Н. Є., Каламайко Д. Ю., Тоба М. В.
[Інноваційні аспекти у формуванні комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців правоохоронної галузі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-40-48

40-48

Рудий-Трипольський В. О.
[Взаємодія систем і технологій навчання у забезпеченні ефективності формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах медичного закладу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-49-59

49-59

Новікова К. М.
[Акцентуації характеру злочинців з насильницькою спрямованістю]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-60-67

60-67

Михайлишин У. Б., Шмідзен І. Ю., Юхименко І. В.
[Взаємозв’язок депресивних станів та мотиваційної сфери студентів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-68-80

68-80

Великодна М. С., Колісник Л. О., Шестопалова О. П., Шило О. С., Депутатов В. О.
[Стрес-реакції, травма та пост-травматичне зростання школярів в умовах війни Росії проти України]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-81-97

81-97

Федчук О. В.
[Внутрішня картина здоров’я як особистісний ресурс]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-98-111

98-111

Сошина Ю. М., Горбачова О. Ю.
[Моделі формування резилієнтності у підлітків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-112-123

112-123

Завацька Н. Є., Смирнова О. О., Федорова О. В., Каширіна Є. В., Бровендер О. О.
[Соціально-психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти гуманітарного профілю]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-124-133

124-133

Марченко А. Д., Царенок Л. Б.,Завацька Н. Є., Побокіна Г. М., Коваленко В. О.
[Процес соціальної адаптації особистості: онтогенетичний аспект]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-134-141

134-141

Гуляс І. А., Гоян І. М.
[Гендерні відмінності ціннісно-цільових координат особистості в період ранньої дорослості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-142-153

142-153

Пастрик Т. В.
[Культурна адаптація та стандартизація опитувальника управління захворюванням та саморегуляція осіб із захворюванням]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-154-166

154-166

Засєкіна Л. В., Козігора М. А.
[Впровадження когнітивно-поведінкової програми психологічної підтримки «дорога до себе» для осіб із моральною травмою під час війни]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-167-182

167-182

Пілецький В.С.
[Особливості конфліктів в ранньому юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-183-194

183-194

Гейко Є.В., Радул І.Г.
[Психологічні особливості самоорганізації цілісності управлінців засобами технік активації свідомості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-2-195-205

195-205