ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2022, № 1(57) Т.1.

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1

Зміст

Blуskun O. O.
[Safety assessment of the educational environment in the process of practice by psychology students]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-5-13

5-13

Бозоян М. А., Каламайко Д. Ю.
[Соціально-психологічний тренінг у формуванні комунікативних компетенцій професіоналізму у майбутніх фахівців правоохоронної діяльності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-14-27

14-27

Гарькавець С. О., Волченко Л. П.
[Емпірико-психологічні виміри феномену «слава»]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-28-39

28-39

Голентовська О. С.
[Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи в інклюзивно-ресурсному центрі: оформлення за новим зразком]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-40-52

40-52

Hoian I. M., Fedyk O. V.
[Structural-level analysis of the experience of organization of consultative work with adolescents]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-53-65

53-65

Zavatska N. Ye., Losiуevska O. G., Fedorov A. Yu., Zhyharenko I. Ye., Toba M. V.
[Modern approaches to the formation of the management style of management in the aspect of the development of his social capital]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-66-75

66-75

Яковлева С.Д., Завацький Ю.А., Журба М.А., Завацька Н.Є., Турбан В.В., Омелянюк С.М.
Соціально-психологічний аналіз соціальної та професійної мобільності сучасної молоді у векторі її життєстійкості ]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-76-86

76-86

Кузікова С. Б., Зливков В. Л., Лукомська С. О.
[Інтеграція сучасних психологічних підходів до роботи з травмами війни]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-87-97

87-97

Перевязко Л. П.
[Сучасні моделі вирішення етичних проблем у роботі клінічного психолога]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-98-109

98-109

Рудий-Трипольський В. О., Кравченко А.В.
[Компоненти професійно-діагностичної компетентності фахівця-медика: структурно-рівневий аналіз]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-110-120

110-120

Сколота Е. В.
[Асертивність як значуща професійна якість майбутнього юриста]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-121-132

121-132

Ткач Т.В., Комар Т.В.
[Батьківський стрес і проблемна поведінка дитини дошкільного віку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-133-143

133-143

Федько В. В.
[Рефлексія: осмислення понятійного статусу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-144-158

144-158

Швець Д. В., Цукан О. М., Расторгуєва Н. О.
[Трансформація лідерства в суспільстві]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-159-171

159-171

Завацька Н. Є., Каширіна Є. В., Побокіна Г. М., Федорова О. В., Бровендер О. О.
[Соціально-психологічний аналіз професійних деформацій у соціальних працівників та шляхи їх попередження]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-172-180

172-180

Френкель С., Бохонкова Ю.О., Завацький В.Ю., Сербін Ю.В., Завацька Н.Є., Царенок Л.Б.
[Специфіка подолання посттравматичних стресових розладів особистості в період криз: аналіз соціально-психологічних чинників]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-181-190

181-190

Пілецький В.С.
[Практичне мислення у професійній діяльності працівників ОВС]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-191-200

191-200

Паливода Л.І.
[Провідні параметри дослідження кризовго стану особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2022-57-1-1-201-209

201-209