ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2021, № 3(56) Т.1.

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1

Зміст

Лич О. М.
[Особливості життєдіяльності відповідно до сприйняття часу особистістю]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-5-20

5-20

Чиханцова О. А.
[Позитивна психотерапія як фактор сприяння розвитку життєстійкості особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-21-33

18-30

Несправа М. В.
[Ефективність взаємодії педагогічного працівника з колективом та керівництвом закладу вищої освіти: аналіз, методи та шляхи досягнення]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-34-50

34-50

Сергієні О. В., Шевяков О. В., Горіна О. Т.
[Клімактеричний період як прояв вікової кризи інволюції на життевому шляху жінки]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-51-61

51-61

Родченкова І. В,. Завацька Н. Є., Башинська Я. Б., Болдирєва А. С.
[Особливості перебігу смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації працівників сфери управління]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-62-69

62-69

Boyarin L. V., Zavatska N. Ye., Blyskun O. O., Buchko T. M.
[Socio-psychological features of young people's sensional orientations and its adaptation to management activity]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-70-77

70-77

Zavatska N. Ye., Bilianska A. Yu., Ryndina L. V., Shona V. Yu.
[Features of socialization і individual expectation features]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-78-84

78-84

Zavatska N. Ye., Burakanov T. E., Serikova O. M., Sukonnyі D. O.
[Leadership and efficiency of communication of the manager from the perspective of psychosynergetics]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-85-90

85-90

Zavatskyі Yu. A., Hrechyshkina K. M., Kalnaia S. P., Stoyanova V. O.
[Relationship between personal values and adaptation of students: transfer of the method of "Learning by action"]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-91-98

91-98

Бохонкова Ю. О., Бугайова Н. М., Сербін Ю. В., Бугайова О. О.
[Психологічні особливості прояву самооцінки молодших школярів у процесі навчальної діяльності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-99-110

99-110

Зливков В. Л., Лукомська С. О., Котух О. В.
[Психолінгвістичні особливості комунікації психолога з учасниками бойових дій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-111-121

111-121

Бозоян М. А., Кононенко О. І., Царенок Л. Б., Коваленко В. О.
[Смисложиттєві орієнтації та резильєнтність особистості як її ресурсні характеристики у сучасному соціумі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-122-133

122-133

Свірська Ж. М.
[Емпіричне дослідження мнестичних процесів у школярів із дислексією розвитку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-134-150

134-150

Ткач Т. В.
[Психологічні детермінанти розвитку соціальних компетенцій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-151-160

151-160

Разумова О. Г., Резнікова О. А.
[Особливості розвитку професійної я-концепції сучасного вчителя]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-161-171

161-171

Лосієвська О. Г.
[Соціально-психологічні аспекти дослідження процесу розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-172-183

172-183

Ордатій Н. М.
[Екологічна складова психологічного здоров’я людини в умовах трансформації українського суспільства]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-184-193

184-193

Гоян І. М.
[Концептуальні засади дослідження процесу самоорганізації молоді в умовах суспільних змін]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-1-194-200

194-201

Пілецький В.С.
[Психологічні особливості стресових реакцій здобувачів вищої освіти]

202-210