Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи, 2021, № 3(56) Т.3.
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3

Зміст

Тягур Л. М.
[Програма сприяння самоактуалізації викладачів педагогічних коледжів в умовах психологічної безпеки освітнього середовища]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-5-21

5-21

Афанасьєвська М. О., Коваленко В. О.
[Психологічна готовність осіб підліткового віку до занять з настільного тенісу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-22-34

22-34

Бозоян М. А., Блискун О. О.
[Психологічні особливості розвитку соціальної зрілості майбутніх правоохоронців в процесі реінтеграції]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-35-44

35-44

Бойко-Бузиль Ю. Ю.
[Особистісна ресурсність у контексті професійної діяльності працівника правоохоронного органу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-45-56

5-56

Гейко Є. В., Горська Г. О., Радул І. Г., Родченкова І. В.
[Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій працівників сфери управління]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-57-73

57-73

Гоян І. М.
[Соціально-психологічні умови і чинники підвищення рівня самоорганізації молоді
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-74-81

74-8

Завацький Ю. А., Шаповалова В. А., Завацька Н. Є., Волченко Є. Є., Смирнова О. О.
[Процес розвитку конфліктологічної компетентності фахівців медичної галузі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-82-89

82-89

Каширіна Є. В., Сілюков Д. В.
[Синдром професійного вигорання у поліцейських Національної поліції України]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-90-105

90-105

Корнієнко В. В.
[Cистема психологічного супроводу процесу розвитку реабілітаційного потенціалу особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-106-116

106-116

Лосієвська О. Г., Карпілянський Д.А.
[Концептуалізація процесу розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців-гуманітаріїв]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-117-124

117-124

Марійчин А. А.
[Емпіричне дослідження особливостей прояву параметрів комунікативної компетентності спортсменів-гірськолижників]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-125-138

125-138

Marchenko A. D., Mykhaylyshyn U. B., Zavatska N. E., Tsarenok L. B.
[Individual-typological features of personality in the aspect of manifestation potential of rehabilitation and sustainability]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-139-146

139-146

Мілорадова Н. Е.
[Трикутник карпмана – токсична модель відносин: особливості розвитку та стратегії виходу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-147-156

147-156

Пілецька Л. С.
[Психологічна структура реабілітаційного потенціалу особистості у проектуванні життєвого шляху]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-157-164

157-164

Пілецький В. С.
[Соціально-психологічні умови розвитку емпатії у підлітків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-165-179

165-179

Рукавишникова С. В.
[Специфіка дитячо-батьківських відносин у молодшому шкільному віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-180-187

180-187

Семиліт М. В.
[Етнопсихологічні умови та технологія проектування майбутнього особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-188-196

188-196

Слурденко Д. О.
[Структурно-функціональні особливості самоврядування у військовослужбовців Національної гвардії України]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-197-207

197-207

Ткач Т. В.
[Психологічні передумови формування емоційного інтеллекту дитини у дошкільному віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-208-219

208-219

Шевченко В. В.
[Особливості мотиваційного компонента професійно-психологічної компетентності військовослужбовців Національної гвардії України на етапі фахової підготовки]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-3-220-232

220-232