ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, 2021, №2(55)

Зміст

Бугайова Н. М., Андрющенко І. О.
[Розвиток емпатії студентів-психологів як складової майбутньої професійної діяльності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-5-17

5-17

Міненко О. О.
[Особливості формування особистості в умовах цифровізації суспільства]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-18-30

18-30

Блискун О. О., Завацька Н. Є., Горобець А. І.
[Систематизація параметрів, критеріїв і рівнів соціально-психологічного забезпечення процесу реінтеграції особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-31-42

31-42

Жигаренко І. Є., Каширіна Є. В., Тоба М. В.
[Діагностичні маркери складових особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-43-53

43-53

Завацький Ю. А., Шаповалова В. А., Циганок Д. М.
[Реалізація системно-інтегрованого проекту соціально-психологічного супроводу процесу розвитку соціальної мобільності особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-54-63

54-63

Спицька Л. В., Турбан В. В., Завацька Н. Є.
[Соціальне функціонування особистості в умовах сучасного соціуму]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-64-71

64-71

Мельничук І. Я., Близнюкова О. М.
[Психологічні особливості кризи духовного розвитку в юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-72-82

72-82

Михайлишин У. Б., Ільїна В. М.
[Вплив акцентуацій характеру на агресивну поведінку підлітків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-83-100

83-100

Мамчур І. В.
[Психологічні особливості входження підлітків до соціальних референтних груп]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-101-112

101-112

Марійчин А. А.
[Емпіричне дослідження особливостей впливу комунікативної компетенткості на професійну мобільність спортсменів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-113-122

113-122

Волченко Є. Є., Хатіпов М. О.
[Розвиток конфліктологічної компетеності фахівців медичної галузі з позиції соціальної психології]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-123-133

123-133

Mарченко А. Д.
[Основні детермінанти розвитку життєстійкості особистості у соціальному середовищі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-134-140

34-140

Пілецька Л. С.
[Вплив асертивності на конфліктологічну компетентність фахівців-медиків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-141-146

141-146

Побокіна Г. М.
[Розуміння значущості змін життєвого світу для становлення особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-147-155

147-155

Гейко Є. В.
[Соціально-психологічні особливості прояву цілісності особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-55-2-156-166

156-166