ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2021, №1(54)

Зміст

Кічук А. В.
[До питання про структурно-феноменологічні характеристики психоемоційного здоров’я студентів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-5-14

5-14

Бохонкова Ю. О., Пелешенко О. В., Кобиляцька М. В.
[Психологічні особливості використання видів арт-терапії в різні вікові періоди]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-15-25

15-25

Бохонкова Ю. О., Савельєва Є. О.
[Особливості психологічної готовності керівників банківських установ до управління персоналом]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-26-36

26-36

Бочелюк В. Й., Застело А. О.
[Соціально-психологічні особливості розвитку стресостійкості особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-37-50

37-50

Гарькавець С. О.
[Проблема когнітивних конфліктів і шляхів їхнього подолання]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-51-63

51-63

Долинний С. С.
[Конфліктогенність поведінки підлітків у сучасному кіберпросторі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-64-73

64-73

Предко В. В.
[Складна життєва ситуація як провідна умова формування життєстійкості особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-74-99

74-99

Талдонова Л. О.
[Психологія інноваційних технологій навчання]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-100-115

100-115

Шамич О. М.
[Особливості самореалізації паралімпійців за рівнем спортивних досягнень]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-116-129

116-129

Волченко Є. Є., Завацький Ю. А.
[Організаційно-управлінські умови розвитку конфліктологічної компетентності фахівців медичної галузі у професійній взаємодії]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-130-138

130-138

Pobokіna H. M., Zavatska N. Ye.
[Socio-psychological components of success of personality life choice]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-139-145

139-145

Спицька Л. В., Завацька Н. Є.
[Диференціація соціально-психологічних чинників розладів афективного спектру особистості: мікро-, мезо- та макрорівні]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-146-152

146-152

Zavatska N. Ye., Zavatskyi V. Yu.
[Maintaining behavior and ability to anticipation in youth in social networks]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-153-161

153-161

Жигаренко І. Є., Завацька Н. Є.
[Результативно-змістовні параметри особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічної галузі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-54-1-162-172

162-172