ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2020, №1(51)

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1


Зміст

Балашов Е. М.
[Особливості стилю саморегульованої навчальної діяльності студентів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-5-16

5-16

Бочелюк В. Й.
[Структура психологічного благополуччя та його роль в життєздійсненні в різних періодах дорослості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-17-33

17-33

Вавринів О. С.
[Теоретичне обґрунтування комплексної програми соціально-психологічного тренінгу формування професійної емпатії майбутніх рятувальників]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-34-45

34-45

Вакуленко Ю. В.
[Емпіричне дослідження дисфункції сенсорної інтеграції у дітей з розладами аутистичного спектра]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-46-61

46-61

Гуд Г. О.
[Психологічні особливості формування толерантності до негативних переживань у молодших школярів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-62-80

62-80

Дрозд Л. В.
[Корекція соціально-часових уявлень у підлітків з інтелектуальними порушеннями]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-81-91

81-91

Durkalevych І.
[Poczucie szczęścia studentek kierunków pedagogicznych polskiej i ukraińskiej uczelni: badanie porównawcze]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-92-110

92-110

Завацька Н. Є., Блинова О. Є., Попович І. С., Боярин Л. В., Піддубняк С. В.
[Засоби соціально-психологічної корекції суїцидонебезпечних станів особистості та її саморегуляції у міжособистісних конфліктах]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-111-118

111-118

Кетлер-Митницька Т. С., Сєргєєв С. Г.
[Особливості рефлексії майбутніх психологів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-119-129

119-129

Макарова І. В.
[Особливості ціннісних орієнтацій студентів різних фахів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-130-138

130-138

Менжега К. В.
[Теоретико-методологічний аналіз способів вимірювання самооцінки в дорослому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-139-151

139-151

Михайлишин У. Б.
[Психологічні особливості девіантної поведінки підлітків у сім’ях із різними стилями виховання]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-152-167

152-167

Панов М. С.
[Теоретико-методологічні засади професійної реадаптації внутрішньо переміщених осіб]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-168-177

168-177

Побокіна Г. М.
[Соціально-психологічна специфіка життєвого вибору в період ранньої дорослості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-178-185

178-185

Ревенко С. П.
[Адаптаця та психометричний аналіз методики «особистісної і соціальної ідентичності» В. Урбанович]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-186-199

186-199

Сагайдак А. Н.
[Работа с памятью и воображением в контексте коррекции и терапии диссоциативной психотравмы]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-200-209

200-209

Срібна О. В.
[Психологічні особливості реалізації програми комплексної терапії панічних атак]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-210-222

210-222

Ткач Т. В., Доцевич Т. И.
[Психологические особенности пролонгирования социально когнитивных функций людей в период старости]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-223-237

223-237

Уханова А. І.
[Відчуженість підлітків як модератор взаємовідношень між стресом та ризиковою поведінкою]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-238-252

238-252

Односталко О. С., Харченко Н. М.
[Особливості часової перспективи юнаків, що мають різний досвід переживання складних життєвих ситуацій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-253-262

253-262

Щербакова О. О.
[Психологічні детермінанти становлення особистості академічно здібного учня базової школи]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-263-273

263-273