ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2018, №3(47), Том 3

Зміст

Боднар О. В.
[Типи жіночої ідентичності: психологічні особливості]

5-12

Балахтар В. В.
[Соціально-психологічний супровід самовизначення в якості фахівця з соціальної роботи на стадії професійної підготовки]

13-26

Бірон Б. В.
[Позитивні особистісні риси як предиктори соціального благополуччя]

26-37

Бондарчук О. І.
[Суб’єктивне благополуччя як індикатор успішного життєвого шляху керівників освітніх організацій]

37-46

Гордієнко Н. В.
[Особливості розвитку психологічної компетентності методистів системи освіти: формувальний експеримент]

47-55

Жебєлєва П. В.
[Диспозиційний оптимізм як один із індикаторів успішності соціально-психологічного проектування життєвого сценарію студентською молоддю]

56-64

Казакова С. В.
[Особливості особистісної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг]

65-73

Калязіна Т. В.
[Ефективність програми психологічної корекції проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків]

73-82

Ковальчук З. Я., Гейко Є. В., Завацький Ю. А.,Жигаренко І. Є., Ахтирська Ю. І.
[До проблеми соціально-психологічних особливостей цілісності особистості та її антиципації]

82-89

Кондес Т. В.
[Значимість психофізичної підготовки в структурі здоров’язберігаючих компетенцій у майбутніх фахівців соціономічного профілю]

90-99

Кононенко А. О., Кононенко О. І., Бурлакова І. А., Талдонова Л. О.
[Індивідуальна соціальна ситуація розвитку особистості в онтогенезі та її антиципація в умовах змін життєдіяльності]

99-109

Кушнеров В. А.
[Психологічні особливості агресивності чоловіків віком середньої дорослості]

109-117

Лантух І. В.
[Роль особистісної надійності підприємця в забезпеченні ефективності його професійної діяльності]

118-127

Литвиненко О. Д.
[Соціально-психологічна програма розвитку адаптаційного потенціалу сучасної молоді та її ефективність]

127-134

Прокопенко О. А.
[Ціннісні орієнтації вчителів закладів загальної середньої освіти як чинник їх професіоналізму]]

134-144

Склярук А. В.
[Досвід апробації програми соціально-психологічного супроводу проблемних сімей]

144-154

Спицька Л. В.
[Соціально-психологічні засади корекції афективних розладів особистості в кризові періоди життя]

154-164

Харченко Н. М.
[Складові мотиваційно-смислового структурування життя]

165-172

Черних Л. А.
[Факторизація складових моделі соціальної адаптованості старших дошкільників з особливими потребами]

173-180