ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2020, №3(53) Том 1
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1

Зміст

Коваленко А. Б., Хачатурян Ю. Р.
[Особливості соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів в освітньому середовищі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-5-19

5-19

Струкова О. В.
[Роль бар’єрності та реалізованості смислів особистісних цінностей у побудові мотиваційної сфери жінок, які займаються бізнесом]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-20-35

20-35

Блискун О. О.
[Соціальні механізми інтеріоризації і трансформації цінностей сучасною молоддю в процесі її реінтеграції]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-36-47

36-47

Волченко Л. П.
[Особливості невербальної комунікації у діяльності вчителя та проблема ефективності уроків у режимі online-навчання]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-48-61

48-61

Гарькавець С. О.
[Форми віктимності особистості у ранньому юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-62-78

62-78

Дячкова О. М.
[Проблема формування мотивації фахівця до професійної діяльності в особливих умовах]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-79-97

79-97

Завацький В. Ю.,Завацька Н. Є., Федорова О. В., Смирнова О. О. Mарченко А. Д.
[Субʼєктивне благополуччя та життєстійкість подружжя у шлюбі у сучасному соціумі: структурно-рівневий аналіз психологічних чинників]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-98-114

98-114

Завацький Ю. А.
[Соціально-психологічні особливості соціальної мобільності особистості в аспекті формування фінансової поведінки]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-115-128

115-128

Колесніков О. М.
[Роль привабливості професії у структурі мотивації трудової діяльності держслужбовців]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-129-148

129-148

Мартиненко О. О.
[Теоретико-методологічний аналіз наукових підходів до вибору професій старшокласниками]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-149-164

149-164

Михайлишин У. Б.
[Вплив міжособистісних відносин на формування адиктивноі поведінки у юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-165-183

165-183

Шевяков О. В., Шрамко І. А.
[Динамічні соціотехнічні системи діяльності: соціальна підтримка жінок]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-184-197

184-197