ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2020, №3(53) Том 3
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3

Зміст

Кічук А. В.
[Деякі особливості змін у психоемоційному здоровʼї студентів та факторів, які їх обумовлюють при карантинних обмеженнях]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-5-18

5-18

Візнюк І. М.
[Соціально-психологічні особливості адаптації особистості в аспекті збереження здоров’я]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-19-30

19-30

Фомич М. В., Головченко С. І., Скоробогатов Ю. А.
[Психологічний аналіз робочого місця психолога ДСНС України в осередку надзвичайної ситуації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-31-40

31-40

Саннікова О. П., Ласкава Г. В.
[Факторна структура особистості асертивних і неасертивних осіб]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-41-60

41-60

Шамич О. М.
[Вікові психологічні особливості самореалізації паралімпійців]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-61-76

61-76

Санніков О. І., Шаблій Д. М.
[До проблеми когнітивної регуляції вибору особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-77-94

77-94

Андріяш М. О.
[Особливості волі та вольових якостей в юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-95-105

95-105

Бочелюк В. Й., Віхляєва Я. Є.
[Особливості зв’язку проявів опановуючої поведінки з показниками психологічного благополуччя у студентському віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-106-116

106-116

Комар Т. В., Лунков О. М.
[Проблема життєвого самоздійснення особистості у світлі наукових рефлексій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-117-128

117-128

Леонова І. М.
[Особливості переживання почуття самотності жінками – мешканками тимчасово окупованої території і жінками – внутрішньо переміщеними особами]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-129-150

129-150

Чернишов В. О.
[Гендерні та вікові особливості вивчення правил дорожнього руху]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-151-163

151-163

Михайлишин У. Б., Щур О. Я.
[Вплив темпераменту на міжособистісні стосунки підлітків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-164-179

164-179

Блискун О. О.
[Система соціально-психологічного забезпечення процесу реінтеграції молоді в умовах сучасного соціуму]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-180-191

180-191

Вовк Н. П., Мохнар Л. І., Чередниченко Т. В.
[Сутність та структура професійно важливих якостей: аналітичний огляд проблеми]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-192-202

192-202

Побокіна Г. М.
[Оптимізація процесу життєвого вибору особистості у віці ранньої дорослості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-203-209

203-209

Спицька Л. В., Рудий-Трипольський В.О.
[Методологічні платформи психічного здоровʼя особистості у координатах сучасних парадигм]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-210-216

210-216

Жигаренко І. Є.
[Соціально-психологічні ефекти особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-217-223

217-223

Лич О. М.
[Тренінг як найбільш екологічна форма роботи з людьми похилого віку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-3-224-238

224-238