ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2020, №3(53) Том 2
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2

Зміст

Калмиков Г. В.
[Мовленнєва особистість психотерапевта – суб’єкта професійно-комунікативної діяльності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-5-17

5-17

Блискун О. О.
[Cпецифіка становлення ціннісно-смислової сфери молоді в процесі її реінтеграції]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-18-27

18-27

Бохонкова Ю. О., Сербін Ю. В., Пелешенко О. В., Кобиляцька М. В.
[Психологічні особливості дітей з адаптаційними розладами та їх корекція]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-28-39

28-39

Бугайова Н. М.
[Взаємодія викладача і здобувачів вищої освіти: соціально-психологічний аспект]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-40-60

40-60

Вагіна О. В.
[Соціально-психологічна сутність культури міжособистісних взаємин курсантів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-61-77

61-77

Завацький Ю. А.
[Рівнево-типологічний аналіз процесу соціальної мобільності особистості в процесі її адаптації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-78-87

78-87

Заверуха О. Я.
[Історичний ракурс категорії «ідентичність» у психології]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-88-101

88-101

Мороз Л. В.
[Розвиток мовленнєвої культури психолога шляхом використання інтерактивних методів навчання]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-102-120

102-120

Поточна В. І.
[Взаємозв’язок індивідуальних особливостей особистості та проявів булінгу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-121-131

121-131

Спицька Л. В., Жигаренко І.Є., Завацька Н.Є., Тоба М.В.
[Соціально-психологічні особливості тривожних та депресивних кластерів афективних розладів у осіб зрілого віку в кризові періоди життя]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-132-145

132-145

Чала Т. І.
[Cоціально-психологічні особливості адиктивної поведінки підлітків з неповних сімей]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-146-155

146-155

Чачко С. Л., Ярошевська О. Б.
[Психологічні захисти та копінг-стратегії учасників шкільного булінгу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-156-171

156-171

Юрчинська Г. К., Грузинова К. М.
[Особливості взаємозв’язку базових переконань із психологічним благополуччям особистості в період карантинних обмежень]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-172-197

172-197

Турбан В. В.
[Психологічна природа цінностей]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-53-3-2-198-212

198-212