Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2020, № 2

DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2

Зміст

Федик А. О.
[Психологічний аналіз професійної діяльності офіцерів прикордонників]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-5-22

5-22

Журавльова О. В., Журавльов О. А.
[Особливості соматизації в осіб із різним рівнем прокрастинації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-23-32

23-32

Онопченко І. В.
[Рівні прояву трудоголізму у вчителів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-33-44

33-44

Ерліш Е. А.
[Психологічні чинники встановлення гармонійних сімейних взаємин у консультативному процесі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-45-53

45-53

Голентовська О. С.
[Використання wisc-4 у практиці проведення комплексної оцінки розвитку дитини]
DOI:
https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-54-64

54-64

Адамова О. С.
[Подолання кризи в особистісних відносинах: окремі практичні аспекти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-65-75

65-75

Вовченко О. А.
[Роль емоційного інтелекту у формуванні емоційної компетентності підлітків з порушеннями розумового розвитку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-76-89

76-89

Горбань Г. О., Кротенко В. М., Хомич О. Б.
[Особливості вияву соціалізованості сучасного вчителя]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-90-105

90-105

Каргіна Н. В.
[Психологічне благополуччя студентів у просторі смисложиттєвих орієнтацій]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-106-116

106-116

Кічук А. В.
[До питання про концептуалізацію пізнання психоемоційного здоров'я студентів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-117-131

117-131

Костіна Т. О.
[Категорія ставлення у психологічній науці: компоненти ставлення до гендерної нерівності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-132-143

132-143

Lytvynenko O. D.
[Socio-psychological features of the adaptation potential of modern youth]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-144-166

144-166

Якимчук Б. А.
[Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-167-178

167-178

Уханова А. І., Архипова Т. М.
[Гендерні особливості агресивної поведінки в контексті психічного здоров’я старших школярів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-179-192

179-192

Джежик О. В.
[Теоретичні аспекти віктимології: сексуальна агресія та сексуальне насильство]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-193-204

193-204

Лосієвська О. Г.
[Розвиток комунікативних компетенцій професіоналізму у майбутнього фахівця гуманітарного профілю]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-205-212

205-212

Виноградова В. Є.
[Характеристика психологічного профілю творчої особистості науковця (на прикладі В. І. Вернадського та І. І. Мечникова)]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-213-224

213-224

Побокіна Г. М.
[Особливості здійснення вибору та його вплив на життєдіяльність особистості в період ранньої дорослості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-225-233

225-233

Toba M. V., Zavatska N. E., Zavatsky Y. A., Fedorova O. V., Smyrnova O. O.
[Cross-cultural study of attitude to attention deficiency syndrome]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-234-261

234-261

Жигаренко І. Є.
[Ресурси особистісно-професійної адаптації людини в сучасному соціуму]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-262-274

262-274

Завацький В. Ю.
[Психологічні та соціологічні вектори розвитку здатності особистості до передбачення в умовах життєвих змін]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-275-287

275-287

Грицук О. В.
[Емоційні стани здобувачів вищої освіти під час навчальних занять]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-288-299

288-299

Мейтарчан С. Ю.
[Проблеми діагностики психологічної готовності майбутніх керівників до мотивування персоналу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-300-309

300-309

Бєлавіна Т.І.
[Проблеми соціально-психологічного супроводу неповнолітніх в період підготовки до звільнення з місць позбавлення волі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-52-2-310-321

310-321