ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2019, №3(50), Том 1
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1

Зміст

Бабатенко О. В.
[Психологічне забезпечення соціальної підтримки розвитку професіоналізму фахівців харчової промисловості: емпіричні дослідження]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-7-17

7-17

Блинова О. Є.
[Соціально-психологічні проблеми адаптації обдарованих учнів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-17-28

17-28

Бриль М. М.
[Соціально-психологічний тренінг як форма занять з молодшими школярами в умовах дитячої медіастудії]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-28-41

28-41

Візнюк І. М.
[Критеріально-результативна складова моделі поведінки особистості з іпохондричними розладами]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-41-53

41-53

Волченко Л. П., Гарькавець С. О.
[Фасилітація та розвиток професійних компетентностей сучасного педагога]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-53-64

53-63

Вoрoнoва O. Ю., Ямчук Т. Ю.
[Психoлoгo-педагoгічні умoви рoзвитку прoфесійнoї ідентичнoсті студентів-психoлoгів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-64-73

64-73

Голентовська О. С.
[Використання leiter-3 у практиці проведення комплексної оцінки розвитку дитини]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-73-85

73-85

Добровольська Н. А.
[Когнітивно-особистісний аспект становлення обдарованості особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-85-97

85-97

Zhigarenko I. E.
[Socio-psychological specificity of modeling of intersocial communication in the societical industry professions]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-97-106

97-106

Biletskyі P. S., Zavatska N. Е., Bokhonkova Yu. O., Fedorova O. V., Zhurba A. M.
[The problem of personal destruction and professional health care in the modern society]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-106-113

106-113

Zavatsky Yu. A.
[The impact of advertising text on social mobility of the person in the coordinates of modern paradisms]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-113-123

113-123

Кованда О. В.
[Принципи побудови соціально-психологічної програми корекції суїцидонебезпечних станів особистості зрілого віку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-123-134

123-134

Кононенко О. І.
[Негативний вплив перфекціонізму на виконання військових обов’язків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-134-144

134-144

Омельченко М. С.
[Дослідження стратегії професійного розвитку корекційного педагога]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-144-158

144-158

Попович І. С.
[Дослідження мотиваційних психічних станів військовослужбовців]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-158-173

158-173

Шевченко Р. П.
[Структурно-функціональний аналіз соціо-психологічного супроводу військовослужбовців в умовах сучасних трансформаційних змін]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-173-181

173-181

Омелянюк С. М.
[Монологізм як психолого-наративна особливість представлення інформації соціально-політичного змісту]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-181-189

181-189

Комар Т. В.
[Соціально-психологічні умови успішної соціальної адаптації вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-189-201

189-201

Кім О. В.
[Дослідження наслідків травмуючих подій у школярів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-201-212

201-212

Чорна Н. В.
[Місце національного фолькльору в структурі музичної свідомості та її вплив на музично-педагогічну діяльність]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-212-224

212-224

Зуєва А. О.
[Копінг-стратегії як ресурсний чинник готовності людини до прийняття вікових змін]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-1-224-235

224-235