ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2019, №3(50), Том 3
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3

Зміст

Балахтар В. В.
[Особливості самотворення фахівцями з соціальної роботи смислу подальшого життєвого шляху на післятрудовій стадії становлення]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-9-21

9-21

Блинова О. О.
[Особливості суб’єктивного соціального благополуччя обдарованих старшокласників]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-21-33

21-33

Бохонкова Ю. О., Блискун О. О., Пелешенко О. В.
[Психологічні особливості прояву агресії та форми агресивної поведінки молоді в мережі інтернет]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-33-44

33-44

Бурлакова І. А., Шевяков О. В., Шрамко І. А.
[Психологічні чинники професійного здоров'я фахівців економічної сфери]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-44-58

44-58

Dobrovolska N. A.
[Student self-governance as a mean development of youth creative abilities]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-58-67

58-67

Дятченко Д. О.
[Аналіз впливу соціально-психологічних причин безпечної поведінки особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-67-74

67-74

Zhigarenko I. E.
[Gender-role features of professionalism in the work of socio-individual professionals]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-75-84

75-84

Zavatska N. Е., Mykhaylyshyn U. B., Brovender O. O., Pobokina G. M.
[Psychology of gift and peculiarities of business communicative culture of personality]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-84-96

84-96

Zavatska N. Е. Spytska L. V., Fedorova O. V., Gorobets А. І.
[Reactionalization of minors in secondary education institutions]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-96-107

96-107

Zavatska N. Е., Toba M. V., Kashirina Ye. V., Boiaryn L. V.
[Psychological correction of preschool children with adaptation disorders]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-108-118

108-118

Zavatsky Y. A.
[System approach to structure entrepreneurship and management in the aspect of social mobility of the person]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-119-126

119-126

Карпенко Є. В.
[Репрезентація аксіологічного потенціалу емоційного інтелекту в працях українських учених]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-127-143

127-143

Ковальчук З. Я.
[Вплив соціально-психологічних чинників на самореалізацію особистості в освітньому середовищі закладу вищої освіти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-143-153

143-153

Коверзнєва Г. П.
[Загальнотеоретичні засади дослідження самосвідомості в зарубіжній психологічній науці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-153-164

153-164

Кондес Т. В.
[Психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців харчової промисловості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-164-174

164-174

Кузікова С. Б., Пухно С. В.
[Розвиток емоційно-вольового компоненту комунікативної компетентності майбутніх педагогів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-175-186

175-186

Кушнеров В. A.
[Ціннісно-смислові особливості на різних етапах життєвого шляху]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-187-196

187-196

Левченко В. В.
[Психологічний супровід формування професійної ідентичності в умовах змін]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-196-207

196-207

Макарова І. В.
[Емпіричне дослідження особливостей міжособистісних відносин студентів різних напрямків навчання]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-207-217

207-217

Milushyna M.
[Zjawisko współuzależnienia w rodzinie]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-217-228

217-228

Мойсеєнко В. В.
[Діагностика структурних компонентів асертивності за результатими констатувального етапу дослідження]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-229-241

229-241

Оверчук В. А.
[Особливості підтримуваного працевлаштування молоді із синдромом дауна: психологічний аспект]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-241-255

241-255

Панов М. С.
[Соціально-психологічна адаптація особистості: дослідження феномену]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-255-266

255-266

Пілецька Л. С.
[Соціально-психологічні особливості формування професійного саморозвитку майбутнього педагога засобами українського фольклору]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-267-277

267-277

Ревенко С. П.
[Соціально-психологічні особливості впливу зрілої ідентичності на психологічне благополуччя студентської молоді]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-277-288

277-288

Савчук О. А.
[Соціально-психологічні впливи в соціальних мережах як засоби інформаційної війни: питання класифікації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-288-301

288-301

Суслова В. О.
[Емпіричні показники соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищого навчального закладу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-301-313

301-313

Харченко Н. М.
[Особливості підлітків, що мають ризик наркотизації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-314-323

314-323

Щербак Т. І., Усик Д. Б.
[Емпіричне дослідження ургентної адикції у осіб юнацького віку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-324-337

324-337

Щербакова О. О.
[Соціальний інтелект та академічні здібності учнів старшого підліткового віку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-337-349

337-349

Боярин Л. В., Процюк В. М.
[До питання соціально-психологічної специфіки формування музичної культури випускників коледжу мистецтв засобами українського фольклору]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-3-349-361

349-361