ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2019, №3(50), Том 2
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2

Зміст

Akhtyrska Yu. I.
[System of socio-psychological factors of conflict conduct of modern youth in media space]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-7-23

7-23

Бабатенко О. В.
[Розвиток професіоналізму фахівців харчової промисловості: методи дослідження динаміки функціональних станів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-24-34

24-34

Добровольська Н. А.
[Основні напрямки у дослідженні проблеми обдарованості особистості у науковому просторі]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-34-45

34-45

Zhigarenko I. E., Zhikhareva P. N., Ivchenko A. A., Korobko L. O., Labunska A. N., Pridorozhko Yu. A., Syzonenko Yu. A., Statsenko D. I.
[Programs for optimization of communicative capacity of specialists of socio-common profile as a factor of their professional readaptation]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-46-55

46-55

Zavatska N. E., Smyrnova O. O., Taldonova L. O., Balybina O. V., Zaporozhska V. A., Myroshnichenko A. S.
[Problems of managing interactions of general education institutions with higher education institutions]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-55-64

55-64

Завацький Ю. А., Завацький В. Ю., Давиденко Н. Л., Курта І. Ю., Курта О. А., Ніколаєвська О. К., Харченко Р. В.
[Формування індивідуальної кар'єрної стратегії в аспекті соціальної мобільності особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-65-73

65-73

Білецький П. С., Каширіна Є. В., Біліченко О. О., Михайловська Д. В., Панасенко О. О., Юшина Р. В.
[Сутність соціально-психологічної програми профілактики та корекції психосоматозів особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-73-81

73-81

Кленіна К. В.
[Психологічні змістові особливості взаємозв’язку перфекціонізму та почуття самотності осіб юнацького віку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-82-92

82-92

Кованда О. В.
[Особистісні деструкції осіб з суїцидонебезпечними станами]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-92-99

92-99

Milushyna M.
[The equivocation of codependency construct]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-100-111

100-111

Сагайдак А. Н.
[Судьба как научный феномен в истории и современности глубинной психологии]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-112-124

112-124

Toba M. V., Avershina M. O., Ponomaryova Yu. G., Sotnikova K. K., Chervyak O. V., Shpakovska L. M.
[Psychological peculiarities of child's experience in psycho-trauma situations in adverse families and their correction]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-124-132

124-132

Чиркова Т. І.
[Сучасні методи, щостановлять основу вітчизняного крос-культурного консультування]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-132-146

132-146

Шевченко А. В.
[Зв’язок соціальної бажаності та ціннісних орієнтацій у юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-146-157

146-157

Омелянюк С. М.
[Соціально-психологічні особливості дискурсу військової загрози]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-158-162

158-162

Ондо Анге А. М.
[Часовий аспект детермінанти «орієнтація на майбутнє» та його роль у формуванні життєвої позиції підлітків]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-163-174

163-174

Шульженко Д. І., Кетлер-Митницька Т. С.
[Характеристика інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-174-188

174-188

Кім О. В.
[Психологічні особливості переживання травмуючих подій дітьми на різних етапах онтогенезу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-189-200

189-200

Михайлишин У. Б., Шмідзен І. Ю., Юхименко І. В.
[Психологічні особливості впливу конформізму на виникнення наркотичної та алкогольної залежності студентів]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-200-208

200-208

Чорна Н. В.
[Психологічна природа духовності та національний фалькльор: особливості музично-педагогічної діяльності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-209-220

209-220

Юрчинська Г. К., Степаненко О. О.
[Особливості мотиваційних тенденцій користувачів мережі інтернет]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-220-233

220-233

Гейко Є. В., Завацька Н. Є.
[Соціальна адаптованість дитини у структурі цілісності її особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-234-242

234-242

Боярин Л. В., Завацька Н. Є.
[Проблема соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до умов освітнього середовища закладу вищої освіти]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-243-255

243-255