Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2019, №2(49)

Зміст

Акімова Л. Н.
[Самоідентичність молодих жінок як складова їх суб’єктності]

6-18

Блинова О. Є.
[Соціально-психологічна адаптація дітей із родин вимушених переселенців]

19-30

Боярин Л. В.
[Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді та їх вплив на формування здоровʼязбережувальної компетентності]

31-41

Волинець Н. В.
[Порівняльний аналіз вікових особливостей особистісного благополуччя персоналу державної прикордонної служби україни та фахівців інших професійних спільнот]

41-64

Галієва О. М.
[Методи саморегуляції ситуативної тривожності майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки]

65-78

Гарькавець С. О.
[Проблема віктимності особистості та її психологічні класифікації]

79-90

Горбатих В. В.
[Психолого-педагогічні умови гармонізації становлення самоставлення старших дошкільників]

90-104

Дзюба Т. М.
[Ознаки деструкцій професійного самоставлення педагога в умовах пролонгованого стресу]

104-115

Durkalevych I.
[Poczucie skuteczności studentek kierunków nauczycielskich polskiej i ukraińskiej uczelni: badanie porównawcze]

116-126

Дятченко Д. О.
[Аналіз впливу ситуації на поведінку людини в умовах реальної та потенційної небезпеки]

127-135

Жигаренко І. Є., Завацький Ю. А., Бугайова Н. М., Українець Л. П.
[Соціально-психологічний вплив самообмеження особистості на її соціальну мобільність в період професійного становлення]

136-147

Завацька Н. Є., Смирнова О. О., Ахтирська Ю. І.
[Комунікативно-конфліктологічна компетентність особистості у координатах сучасних парадигм]

147-159

Каширіна Є. В., Сотнікова К. К.
[Роль соціальних інститутів у формуванні еталонів жіночності в юності]

159-169

Кім О. В., Бохонкова Ю. О.
[Формування захисних реакцій у психолога та професійне вигорання]

170-181

Клак В. О.
[Теоретичний аналіз загальної системи розумових дій та операцій мислення]

182-194

Коброслі А. Х.
[Соціальні мережі та психологічне благополуччя підлітків: переваги та ризики]

194-203

Коваленко А. Б., Ільчук М. С.
[Особливості прояву стратегії альтруїстичного інвестування у представників різних професійних груп]

203-216

Кудінова М. С.
[Критеріально-показникова характеристика рівнів розвитку стресостійкості учнів старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів]

216-233

Кушнеров В. А.
[Особливості часової перспективи військовослужбовців]

233-241

Лосієвська О. Г.
[Електронне освітне середовище як психологічна технологія розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців гуманітарного профілю]

242-254

Михальська С. А.
[Антиципація як універсальний феномен психологічної активності дитини у спілкуванні з оточенням]

255-265

Мороз Л. В.
[Теоретико-методологічні основи розвитку мовленнєвої культури психолога]

265-275

Москалюк В. М.
[«Я» людини в універсумі мистецтва: психологічний аспект]

276-286

Павленко Г. В.
[Ресурси досягнення психологічного благополуччя]

286-296

Пілецька Л. С.
[Соціально-психологічні аспекти ставлення до здоров’я сучасної молоді]

296-311

Сотнікова К. К., Федорова О. В.
[Проблема психосоціальної адаптації людей з вадами зору в сучасній Україні]

311-320

Талдонова Л. О.
[Інклюзивна освіта як ознака системи демократичних процесів в освіті]

320-330

Юрчинська Г. К., Прухніцька М. С.
[Особливості системи цінностей користувачів соціальних мереж (на прикладі Facebook і Instagram)]

331-345

Яремчук В. В.
[Соціально-психологічні чинники професійної діяльності керівників пенітенціарних закладів]

346-357

Марченко О.Г., Греса Н.В.
[Психолого-правовий зміст усвідомлення війни неповнолітніми злочинцями]

358-366