ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2018, №2(47), Том 3

Зміст

Бугайова Н. М., Завацький Ю. А..
[Соціально-психологічні складові особистості ефективного тренера спортивного колективу]

5-10

Бурлакова І. А., Ващенко І. В.
[Особливості впливу сім'ї на соціалізацію особистості]

11-19

Завацька Н. Є., Шевяков О. В., Журба М. А., Жигаренко І. Є., Дахно Т. М., Мушина О. Ю., Черниченко О. О.
[Розвиток професійно важливих якостей соціальних працівників як чинник подолання професійної кризи в умовах сучасного соціуму]

19-24

Завацький В. Ю.
[Вплив соціальної підтримки особистості на її здатність до антиципації]

25-31

Каширіна Є .В., Бровендер О. О., Побокіна Г. М.
[Соціально-психологічна структура професійної діяльності фахівців соціономічного профілю]

31-41

Ковальчук З. Я., Карамушка Т. В.
[Соціально-психологічний аналіз особливостей становлення особистості у підлітковому віці]

41-47

Кононенко О. І., Аржаткіна В. І.
[Психологічна структура життєвих стратегій як основних складових спрямованості особистості]

48-53

Круцюк О. В.
[Взаємозв’язок особистісних та емоційно-вольових характеристик волонтера]

53-59

Левченко О. О., Жигаренко І. Є.
[Особливості впливу політичної реклами на сприймання іміджу політика]

59-67

Літвінова О. В.
[Емпіричні показники особливостей емоційного стану жінки під час вагітності]

67-75

Лозіна В. Е.
[Актуальні напрями дослідження особливостей протікання і способів лікування птср у сучасному суспільстві]

75-81

Losiyevska O. G., Mordus K. V., Poluektova K. O.
[Psychological typology of conflict relationships in the organization: the gender aspect]

82-87

Мазурик В. М., Кіреєва З. О.
[Проектування життєвого шляху: наративний підхід]

87-94

Максименко Н. Л.
[Модель структури управлінського потенціалу IT-фахівця]

94-103

Мартинюк В. О.
[Вікова динаміка дезадаптивних проявів депривованих неповнолітніх]]

104-109

Михайлишин У. Б., Шмідзен І. Ю.
[Психологічні особливості адиктивної поведінки студентів]

110-119

Піддубняк С. В.
[Особистісна диференціація проявів аутоагресії у молодих осіб та її психопрофілактика]

119-125

Почтарьова О. Е., Федорова О. В., Ткаченко Н. Е.
[Соціально-психологічна підтримка особистості похилого віку]

125-133

Семєнєня О. І.
[Моделі взаємовпливу его-функцій життєвих прагнень особистості у часовому дискурсі]

133-144

Склярук А. В.
[Соціалізувальні можливості сім’ї]

144-151

Соколова Г. Б.
[Особливості психологічного супроводу батьків, які виховують дітей із синдромом дауна]

152-157

Soloviov O., Yeromenko D.
[The causal specificity of mental processes as prerequisite for human social processes]

157-165

Спицька Л. В.
[Стратегії поведінки особистості зрілого віку з розладами афективного спектру та їх корекція]

166-170

Талдонова Л. А.
[Теорія і практика вирішення сучасних соціально-психологічних проблем при роботі з особистістю з обмеженими фізичними можливостями]

171-181

Тасбулатова Е. А., Цвєтний І. В., Чеботарьов Е. В., Шелюк В. І.
[Використання здобутків світового менеджменту в управлінні соціальним закладом]

182-191

Тихонова В. О., Добровольська Н. А.
[Творчий підхід формування професійного іміджу керівника соціального закладу]

191-198

Фролова Л. Б.
[До проблеми соціальної дезадаптації молодших школярів в умовах сучасного соціуму]

198-204

Чала Т. І., Журба А. М., Боярин Л. В.
[Взаємозв’язок адиктивної поведінки з емоційною стійкістю у неповнолітніх]

205-211

Черних Л. А.
[Системний підхід у дослідженні соціальної адаптованості старших дошкільників з сенсорними та мовленнєвими порушеннями]

211-220

Шрамко І. А.
[Соціальна підтримка вагітних жінок та матерів-годувальниць]

220-227

Яремчук В. В.
[Соціально-психологічні особливості аутоагресивної поведінки сучасної молоді]

227-232

Ярощук М. В.
[Особливості прояву індивідуальної структури релігійності у студентів]

233-240