ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2018, №2(46)

Зміст

Бурлакова І. А.
[Системний програмно-цільовий проект формування і збереження професійного здоровʼя фахівців економічної сфери]

5-14

Аносєнкова С. В.
[Флексібільність державних службовцiв]

14-21

Афанасенко Л. А.
[Психологічні основи програми оптимізації професійної самоідентифікації безробітних осіб]

22-30

Бедан В. Б.
[Психологічні характеристики осіб схильних до переживання самотності різного типу]

30-41

Боярин Л. В., Піддубняк С. В., Петрашевич С. М.
[Ресоціалізація та корекція поведінки депривованої особистості з дистантної сімʼї]

41-49

Брецко І.
[Концептуальна модель підтримки і розитку депривованих підлітків із синдромом емоційного вигорання]

49-60

Ващенко І. В., Завацька Н. Є., Завацький Ю. А..
[Особливості ставлення до професії та професійного здоровʼя у фахівців економічної галузі]

61-67

Волченко Л. П.
[Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості]

67-77

Гарькавец Н. С., Седых Н. С., Контамиров Е. И.,Рябуха В. А., Гречишкина К. О., Беловол Ю. С.
[Научные подходы к проблеме психологической детерминации социально-нормативной активности личности]

77-87

Гарькавець С. О.
[Соціальні конфлікти – пропозиція нової класифікації]

87-98

Грубі Т. В.
[Основні підходи до визначення гендерної толерантності]

99-107

Dobrovolska N. А.
[Psychological nature of creativity of the person]

108-115

Єрмакова Н. О.
[Особистісні детермінанти самопрезентаційної поведінки сучасної молоді]

115-125

Журавльова Л. П., Можаровська Т. В.
[Психологічне сприяння розвитку екологічної свідомості особистості підліткового віку]

125-135

Задорожна О. М.
[Соціально-психологічні аспекти емоційної саморегуляції осіб при роботі у надзвичайних ситуаціях]]

135-143

Задорожна О. М., Сотнікова К. К.
[Вплив статеворольвих стереотипів на формування жіночності в юнацькому віці]

144-152

Киреева З. А., Односталко Е. С.
[Использование нарративного подхода при проживании «сrash-этапа»]

153-162

Кіреєва З. О., Кушнерова Я. Г.
[Особливості зв'язку між психоемоційним станом підлітків і фазою біологічного циклу]

162-169

Колесникова О. В.
[Наркоманія серед підлітків як форма залежної поведінки та її корекція]

169-177

Кузікова С. Б.
[Психологічний аспект ризику в екстремальних видах спорту]

177-187

Левченко В. В.
[Розвиток професійної спрямованості старшокласників як показника професійного розвитку особистості]

187-195

Маланюк Д. О.
[Індивідуально-психологічні детермінанти прояву підліткових девіацій]

195-203

Міщенко Н. В.
[Соціально-психологічна програма системної соціальної підтримки осіб з кризовими станами в умовах життєвих змін]

203-208

Морозова О. В.
[Принципи побудови та зміст соціально-психологічної програми корекції неконструктивних життєвих стратегій подружжя]

209-214

Недозим І. В..
[Особливості когнітивного компоненту соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра]

214-224

Пілецька Л. С.
[Емоційне вигорання в сім’ї як чинник неконструктивних життєвих стратегій подружжя]

224-231

Попович І. С.
[Вплив соціально-психологічних очікувань на професійне зростання та професійне здоров’я фахівців]

231-239

Пухно С. В.
[Значення психологічної культури в процесі формування самооцінки професійно важливих якостей майбутнього педагога]

240-250

Семєнєня О. І.
[Структура життєвих прагнень як цілісного конструкту]

250-258

Spitska L. V.
[Psychodynamic concepts of intrapersonal conflicts and their causes]

258-264

Тоба М. В., Завацький В. Ю., Жигаренко І. Є., Мартинюк В. О.
[Оцінка ефективності соціальної адаптації особистості в умовах сімейної депривації]

265-273

Черних Л. А.
[Соціально-психологічні складові соціальної адаптації дошкільників з особливими потребами]

274-284

Шутько Н. І.
[Особливості готовності жінки до материнства та психологічні методи її формування]

284-292