ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2017, № 3(2)

Зміст

Аксенченко К. Б.
[Взаємозв’язок адаптивності особистості та її мобільності в структурі проблеми безробіття]

5-14

Бєлік Н. О.
[Складові психологічної готовності фахівця до професійної діяльності ріелтора]

14-22

Боярин Л. В., Жигаренко І. Є., Завацька Н. Є., Тоба М. В., Шаповалова В. А.
[Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної та комунікативної компетентності молоді в міжособистісному спілкуванні]

22-30

Борозенцева Т. В., Малюта А. Н., Приймакова Ю. А.
[Психология инноваций – системный срез]

30-39

Бурлакова І. А.
[Соціально-психологічні особливості формування культури професійного здоров’я майбутніх фахівців економічного напряму]

40-49

Ващенко І. В., Карамушка Т. В., Катасанов О. М., Шостя І. В., Омелянюк С. М.
[Концепти «компетентність особистості» та «інтраперсональний конфлікт» в соціальних мережах: соціально-психологічний аспект]

50-57

Дубова О. Ю.
[Зміст і показники автентичності самопрезентації особистості керівника загальноосвітнього навчального закладу]

57-67

Завацький В. Ю., Ковальова О. В., Суслова В. О.
[Соціально-психологічні проблеми адаптації молоді та їїсоціальної зрілості в умовах життєвих змін]

67-75

Комар Т. В.
[Психологічні основи становлення професійної зрілості спеціаліста]

75-87

Міщенко Н. В., Завацький Ю. А.
[Структурно-функціональний аналіз системної соціальної підтримки особистості в період життєвих змін]

87-95

Морозова О. В.
[Емоційна зрілість в структурі життєвих стратегій подружжя: соціально-психологічний аспект]

95-102

Нагайцева І. Д.
[Психологічні підходи у вивченні особистості сучасного управлінця середньої ланки]

102-110

Сінодова Ю. М.
[Психологічні особливості формування свідомості підлітків]

110-119

Сірко Р. І.
[Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби до діяльності в екстремальних умовах]

119-126

Спицька Л. В.
[Структурно-функціональний аналіз процесу адаптації особистості зрілого віку в кризові періоди життя]

126-135

Турбан В. В.
[Соціально-психологічні передумови розвитку самообмеження особистості]

135-146

Гейко Є. В.
[Соціально-психологічні чинники становлення і розвитку цілісності – основи професійної зрілості особистості]

146-156

Кононенко О. І., Захарчук Г. В.
[Соціально-психологічні детермінанти проблеми зайвої ваги]

156-163

Турбан В. В.
[Суспільний конфлікт і дискурс зміни парадигм]

164-175

Савчук О. А.
[Складові професійного самовизначення фахівців соціальної сфери: соціально-психологічний аспект]

175-183

Борисенко В. М.
[Розробка програми формування емоційної компетентності у студентів-майбутніх фахівців соціономічного напряму]

183-193

Назимко О. В.
[Аналіз розумових дій студентів при сприйнятті та порожденні іншомовного висловлювання]

193-204