РЕЦЕНЗУВАННЯ

Процес рецензування статей складається з таких етапів:

1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора.

На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем психологічного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті.

Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).

3. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у галузі психології. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.