ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2018, №3(47), Том 1

Зміст

Аносєнкова С. В.
[Обґрунтування тренінгової програми з профілактики та корекції фіксованих форм поведінки держслужбовців]

5-11

Баклицька О. П.
[Дослідження проблеми агресивності у студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю]

12-17

Балахтар В. В.
[Особливості професійного становлення особистості фахівця з соціальної роботи залежно від психологічного благополуччя]

17-25

Близнюкова О. М.
[Соціально-психологічні особливості процесу фасилітації розвитку особистості підлітків]

26-33

Бобовська А. В., Федорова О. В.
[Професійно-етичні норми соціальної роботи]

34-40

Богаєвська Н. М.
[Психотерапія особистісних особливостей наркозалежних]

40-45

Борисюк А. С.
[Тренінг як засіб корекції агресивної поведінки підлітків]

46-52

Бохонкова Ю. О., Хунов Ю. А., Сербін Ю. В.
[Соціально-психологічні особливості впливу соціальних мереж на особистісний розвиток у студентському віці]

53-59

Боярин Л. В., Завацький Ю. А., Смирнова О. О., Тоба М. В., Шаповалова В. А.
[Соціально-психологічна специфіка комунікативної компетентності майбутніх фахівців медичної галузі]

60-67

Бурлакова І. А., Жидченко Г. С.
[Сім'я як базова компонента здоров'язберігаючого освітнього простору]

67-75

Варивод Д. С., Завацький Ю. А.
[Взаємозв’язок між насильством та соціалізацією особистості]

76-80

Вітовська І. А., Журба М. А..
[Аналіз ціннісних орієнтації сучасної молоді]

81-90

Волченко Л. П.
[Соціально-психологічні особливості адаптації учнів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, до нових умов життєдіяльності]

91-101

Галян О. І., Галян І. М.
[Таксономія навчальних цілей у підготовці майбутніх педагогів до розвитку суб’єктності учнів]

101-110

Гарькавець С. О., Полуектова К. О.
[Проблема соціальних конфліктів, психологічні наслідки та шляхи подолання]]

110-117

Гейко Є. В.
[Психологічна підтримка жінок в період вагітності та після пологів]

118-125

Гєтта О. М., Ковальова О. В.
[Здоров’я дітей та підлітків, що перебувають в умовах вимушеного переміщення, з позиції розвитку психосоматичних порушень]

125-134

Горобець А. I., Галімов Д. В., Ісакова О. Ю., Фрольченко І. Ю.
[ Інноваційні підходи до управління соціальним закладом]

134-139

Драньова І. І., Добровольська Н. А.
[Соціальний захист творчої молоді в сфері зайнятості]

139-145

Дятченко Д. О.
[«Особистісне» та «ситуативне» в детермінації поведінки людини в ситуаціях реальної та потенційної небезпеки]

145-154

Заболотна О. С.
[Внутрішньособистісна конгруентість як критерій прийняття себе]

154-160

Завацька Н. Є., Ващенко І.В., Журба А.М., Завацький В.Ю., Жалковський І.В., Кочубєй І.В., Яцура А.Є.
[Психологічна допомога молоді при адаптаційних розладах та відхиленнях у поведінці]

160-170

Златова Л. С.
[Психологічне здоров’я особистості: сучасні погляди українських науковців]

170-177

Зубовський Д. С.
[Структура прояву особистісного зростання учасників ато у посттравматичний період]

177-188

Іванова А. І., Качмарчик О. С., Новік Ю. В., Подолянка Н. В., Руда С. С., Токмачова К. М., Топінська А. Г., Шеховцова В. В.
[Особливості формування організаційної та психологічної культури, ефективної міжособистісної комунікації і професійної мотивації в діяльності керівників соціальних закладів]

189-196


Іванова М. Д.
[Вплив категорій прихованої мотивації на явні мотиви трудової діяльності співробітників митниці]

197-206

Іщенко А. С., Ткаченко Н.Е.
[Роль компетентності та управлінського потенціалу керівника соціального закладу на сучасному етапі розвитку українського суспільства]

206-212

Катасанов О. М.
[Соціально-психологічна програма формування конфліктологічної компетентності особистості в критичні періоди її розвитку]

212-217

Пілецька Л. С., Карамушка Т.В.
[Копінг-поведінка як важливий особистісний ресурс подолання підліткових криз]

218-224

Склярук А. В.
[Типологія проблемної сім’ї. Три аспекти проблемності]

224-230

Черних Л. А.
[До проблеми соціальної адаптації старших дошкільників в координатах сучасних парадигм]

231-237