Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2017, №3(44)

Зміст

Гейко Є. В., Завацький Ю. А., Ковальова О. В., Шостя І. В., Шаповалов А. А.
[Структура полісистемної цілісності особистості]

5-26

Срібна О. В., Жигаренко І. Є., Бохонкова Ю. О.
[Структура усвідомлення власної жіночості студентками – майбутніми психологами]

26-34

Абсалямова Л. М.
[Психологічна допомога при розладах харчової поведінки]

35-43

Барінова Л. Я.
[Особливості долання особистістю проблемних ситуацій як передумови розвитку психологічної компетентності]

43-52

Бірон Б. В.
[Опитувальник внутрішньої мотивації. конфірматорний факторний аналіз української версії]

52-65

Волченко Л. П.
[Особливості формування конфліктологічної компетентності особистості в умовах сучасної школи]

65-74

Гарькавець С. О.
[Психологічна армалогія: визначення предмету дослідження та основних завдань]

75-86

Завацька Н. Є., Тоба М. В., Аксенченко К. Б., Федоров А. Ю., Катасанов О. М.
[До проблеми нормотврення в групах: соціально-психологічний аспект]

86-95

Каширіна Є. В.
[Застосування адаптивних стратегій поведінки у професійній діяльності фахівців соціономічного профілю]

95-103

Коваленко А. Б., Безверха К. С.
[Соціально-психологічний аспект соціальної адаптації мігрантів, її стадії та стратегії]

104-115

Кривоногова О. В., Чернишова О. О.
[Особливості сімейного функціонування підлітків з залежністю від опіатів]

115-126

Кулеша-Любінець М. М.
[Психологічні особливості я-образу осіб середньої дорослості з ішемічною хворобою серця]

126-136

Михайлишин У. Б., Завацький В. Ю., Гєтта О. М.
[Психологічні особливості впливу ціннісних орієнтацій на формування особистості в юнацькому віці]

136-147

Пустовойт М. В.
[Компоненти особистісної безпеки в структурі соціальної зрілості: дослідження ваги та значимості]

148-157

Savchuk A. A.
[Professional self-determination of a person in the context of modern scientific knowledge]]

157-165

Смирнова О. О.
[Соціально-психологічні особливості комунікативної поведінки студентства в ситуаціях полікультурного спілкування]

165-173

Spitska L. V.
[Socio-psychological adaptation of the person of mature age in the crisis periods of her life]

173-181

Чуловський В. Е.
[Взаємозвʼязок механізмів психологічного захисту та внутрішньоособистісних конфліктів юнаків]

181-191

Черных Л. А.
[Особенности социальной адаптации дошкольников с нарушениями речи]

191-204

Депутатов В. О.
[Захисні механізми психіки як об’єкт новітніх досліджень у англомовних виданнях (з 2000 року). Частина 1]

204-215

Іванова О. В.
[Теоретичні основи визначення психолого-педагогічних умов розвитку смисложиттєвих орієнтацій особистості в юнацькому віці]

215-224

Кириленко Т. С., Больман С. Ю.
[Специфіка взаємовпливу почуття сорому та самоставлення особистості]

225-235

Туркова Д. М.
[Вікова динаміка розвитку тілесного Я]

235-243

Царькова О. В., Каткова Т. А.
[Стрес педагога: виникнення, особливості, профілактика і корекція]

243-253

Варіна Г. Б., Шевченко С. В., Денисов І. Г.
[Концептуальні аспекти дослідження компонентів професійної стійкості як чинника ефективної розумової працездатності майбутнього практичного психолога]

253-262