Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2016, №3(41)

Зміст

Гейко Є. В., Завацький Ю. А., Ковальова О. В.
[Соціально-психологічні особливості полісистемної цілісності особистості]

5-15

Срібна О. В., Жигаренко І. Є., Тоба М. В., Сербін Ю. В.
[Соціально-психологічні особливості жіночності в сучасному соціумі]

16-26

Бочелюк В. Й., Панов М. С., Шостя І. В., Катасанов О. М.
[Соціально-психологічні аспекти саморозуміння особистості в професійному спілкуванні]

26-33

Завацька Н. Є., Журба А. М., Федоров А. Ю., Гєтта О. М.
[Проблема подолання особистісних деструкцій в сучасному соціумі]

33-41

Завацький В. Ю.
[До проблеми оцінки здатності особистості до антиципування в умовах соціальної адаптації під час суспільних трансформацій]

41-49

Kashyrina Ye. V.
[Social and psychological assistance of the individual in the presence of professional deformations]

49-56

Лапа В. М.
[Рівень сформованості комунікативної толерантності старшокласників в умовах інклюзивного навчання]

56-72

Лаптева Н. Л.
[Модель дослідження організаційної ідентичності особистості за допомогою змішаних методів]

72-84

Мітічкіна О. О., Аксенченко К. Б., Шаповалов А. А.
[Професійне самовизначення особистості у сучасному глобальному світоустрої]

85-94

Постовойтенко К. І.
[Основні підходи до дослідження суб’єктивного благополуччя]

94-100

Савчук О. А.
[Основні психологічні теорії особистісного і професійного самовизначення (на прикладі фахівців соціальної сфери)]

101-109

Сиротовський Д. М.
[Історична перспектива та сучасні напрями дослідження соціальної мотивації]

109-117

Смирнова О. О.
[Структурно-функціональний аналіз адаптації студентів до навчання у полікультурному освітньому просторі вищого навчального закладу]

117-123

Спицька Л. В.
[Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у осіб зрілого віку]

123-129

Ткаченко О. В.
[Патогенетичні та психокінетичні особливості психічних проявів у хворих на цукровий діабет 2-го типу]]

129-137

Уханова А. И.
[Модерация родительским участием влияния стрессовых событий на параметры психического здоровья подростков]

137-147

Черных Л. А.
[On the problem of correction of affective personality disorders (for example, reducing the manifestations of hyperdynamic syndrome)]

147-159

Чуловський В. Е.
[Структура ціннісних орієнтацій особистості в юнацькому віці та їх вплив на формування соціальної компетентності]

159-164

Варіна Г. Б.
[Комунікативна компетентність як інтегративна складова професійної стійкості майбутнього психолога]

164-174

Сітцева М. В.
[Психологічні аспекти впливу мультиплікаційних образів на моральний розвиток дітей молодшого шкільного віку]

175-184