Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2017, №2(43)

Зміст

Салюк М. А., Бучко А. О.
[Рівень розвитку емоційного інтелекту як фактор попередження схильності до віктимної поведінки підлітків]

5-14

Артюхіна Н. В.
[Розвиток життєтворчого потенціалу особистості юнацького віку]

14-25

Бірон Б. В., Портянкіна К. О.
[Вплив вдячності на переживання творчою особистістю стресових подій]

26-36

Боярин Л. В., Завацький Ю. А., Михайлишин У. Б., Жигаренко І. Є.
[Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій особистості в аспекті прояву брехливості]

36-44

Вагіна О. В.
[Міжнародний досвід використання поліграфних опитувань у поліції]

44-55

Волченко Л. П.
[Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи]

55-64

Гарькавець С. О.
[Соціально-психологічні особливості інформаційного супроводу політичних процесів в епоху панування соціальних мереж]

64-72

Голентовська О. С.
[Ціннісно-рольові параметри регуляції особистісного успіху в командній діяльності]

72-82

Гомольська Л. П.
[Афективна складова образу бренду та її вплив на лояльність споживчої поведінки студентської молоді]

82-94

Завацький В. Ю., Завацька Н. Є.
[Опанувальна поведінки та здатність до антиципування у молоді]

94-103

Зливков В. Л., Лукомська С. О.
[Прощення інших і прощення себе в контексті подолання особистістю кризових ситуацій]

103-112

Іванеко Ю. В.
[Психологічні особливості самоорганізації сучасного студента]

112-121

Каргіна Н. В.
[Аналіз взаємозв'язків між показниками життєстійкості особистості та переживанням психологічного благополуччя]

121-130

Kashirina E. V.
[Features of usage of copying strategies by workers of the socionic sphere in under stress]

130-136

Компанович М. С.
[Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків]]

136-146

Кулеша Н. П.
[Модель оптимізації психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у внз]

146-156

Мотрук Т. О.
[Особливості консультування клієнта, що знаходиться у постстресовому стані]

156-165

Симовоник А. И.
[Роль сказки, как традиционной истории, в формировании жизненных сценариев личности: к постановке проблемы]

165-174

Смирнова О. О.
[До питання формування комунікативної культури студентів у полікультурному освітньому просторі ВНЗ]

174-183

Спицька Л. В., Лабезна Л. П.
[Соціально-психологічні чинники адаптивної копінг-поведінки особистості в умовах cтресу]

183-190

Ульянова Т. Ю.
[Особливості комунікативності особистості представників різних типів конфліктності]

190-201

Федан О. В.
[Теоретичні підходи до проблеми саморозвитку особистості]

201-210

Фетісова К. А.
[Про деякі аспекти сприйняття відображеної сутності людини та покоління у продуктах їх діяльності (мистецьких творах)]

210-218

Chulovsky V. E.
[Intrapersonal conflicts during the socialization process of students]

219-226

Шпортун О. М.
[Результати апробації програми регуляторно-рівневої гуморотерапії]

226-238