Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2016, №2(40)

Зміст

Агаркова А. І.
[Концептуалізація феномену суїциду: аналіз основних підходів]

5-13

Бочелюк В. Й., Вязовська О. В.
[Індивідуальні стилі управління керівника: до постановки проблеми]

14-23

Боярин Л. В., Завацька Н. Є.
[Сучасні підходи до формування стилю управління керівника освітньої галузі в системі післядипломної освіти]

23-32

Гомольська Л. П.
[Вплив екологічності бренду на мотивацію споживчої поведінки студентської молоді]

32-44

Завацька Н. Є.
[Особистість в екстремальних умовах життя (особливості психотравмуючої ситуації)]

44-51

Завацький В. Ю.
[Змістовні характеристики життєвої антиципації особистості]

52-57

Завацький Ю. А.
[Особистісно-орієнтований підхід по психологічного супроводу соціальної мобільності особистості]

58-63

Іванеко Ю. В.
[Психологічна готовність особистості до навчання в умовах безперервної професійної освіти]

64-73

Каширіна Є. В., Панов М. С.
[Засоби профілактики та подолання негативних наслідків професійної дезадаптації (на прикладі працівників соціономічного профілю]

73-79

Лабезна Л. П.
[Структура та види адаптивних копінг-стратегії поведінки особистості під час навчання у ВНЗ]

79-89

Літвінова О. В.
[Щодо результатів емпіричного дослідження показників ефективної управлінської діяльності менеджерів]

89-102

Мазурик В. М.
[Цілепокладання як основа для проектування життєвого шляху особистістю]

102-111

Новицкая Л. В.
[Особенности психологической коррекции в кризисных состояниях: социально-психологический аспект]

111-119

Полякова В. І.
[Ціннісні орієнтації педагогічних працівників як індикатор їх гендерної толерантності]

119-130

Симовоник А. И., Артюхина Н. В.
[Влияние психологических особенностей на эффективность деятельности работников общественных организаций]]

130-140

Смирнова О. О.
[Соціально-психологічні аспекти полікультурної компетентності студентів в освітньому середовищі]

140-150

Федоров А. Ю.
[Соціально-психологічні чинники інтраперсональних конфліктів в діяльності менеджерів соціономічної сфери)]

150-156

Фетісова К. А.
[Мистецтво як предмет психологічного дослідження: художній образ та художній простір]

156-164

Чубова І. І.
[Складові індивідуальних стилів управлінської діяльності в річищі парадигми індивідуального шляху розвитку особистості керівників-освітян]

164-174

Чуловський В. Е.
[Структура соціально-психологічної компетентності особистості]

175-181

Швайкін С. А.
[Особливості самоставлення у хворих на бронхіальну астму]

181-192