Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2013, №2(31)

Зміст

Завацька Н. Є.
[Cутність системного підходудо проблеми ресоціалізації особистості в умовах динамічного соціокультурного простору]

5-13

Афанасенко Л. А.
[Аналіз соціально-психологічних детермінант розвитку професійної самоідентифікації майбутнього фахівця аграрного профілю]

14-20

Аfonina І. Y.
[Psychological aspects of professional and communicative tolerance of the future experts on international relations]

20-27

Байдик В. В.
[Особливості використання копінг-стратегій у працівників закладів освіти в умовах професійного стресу]

28-33

Блинова О. Є.
[Відкритість до спілкування педагога і старшокласника: діагностика і формування]

33-40

Боделан М. И.
[Взаимоотношения аутохронометрической функции и показателей ЭЭГ у интровертов/экстравертов левшей/правшей]

40-51

Борисюк А. С.
[Внутрішньоособистісні конфлікти у процесі соціалізації студентської молоді]

52-61

Бохонкова Ю. О.
[Вплив самооцінки особистості на її адаптацію до стресової ситуації]

61-67

Боярин Л. В.
[Причини проявів девіантної поведінки підлітків із сімей трудових мігрантів]

67-75

Бугайова Н. М.
[Особливості виховання та соціалізації дитини в неповних сім’ях]

76-83

Garkavet’s N. S.
[The Values System of the Person and the Problem of the Formation of Students’ Value-Sense Sphere]

83-89

Герасименко М. М.
[Особливості впливу гендерної ідентичності студентів на процес їхньої економічної соціалізації]

89-96

Додонова О. А.
[Психологічна сутність активності особистості у процесі навчання]

96-102

Yerhakova J. G.
[Psychological aspects of work with unadapted teenagers which are brought up in the boarding schools]

102-109

Єрмаш Н. М.
[Формування соціально-психологічних умов професіоналізації державних службовців]

109-115

Завацька Н. Є., Гончарова К. А.
[Особливості диференціації соціальної підтримки та соціальної інтеграції за рівнем соціальної дезадаптації особистості]

116-126

Зеленская В. Ю.
[Психологические особенности развития самозащитных механизмов у подростков]

127-133

Kaмінська О. В.
[Психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя студентської молоді у шлюбі]

133-140

Карпенко В. В.
[Творчество и креативность как психологические феномены]

140-150

Літвінова О. В.
[Проблема збереження сімейних цінностей в умовах трансформаційних змін]

150-158

Лосієвська О. Г.
[Вплив смислового простіру та особистісного сенсу на розвиток комунікативних компетенцій у студентів]

158-166

Мітічкіна О. О.
[Специфіка емпіричного вивчення організаційної культури вищого навчального закладу]

166-173

Мотрук Р. В.
[Етнічна ідентичність як чинник професійного самовизначення особистості: досвід структурно-динамічного моделювання]

173-180

Piletskaya L. S.
[Professional personal mobility: Social and psychological aspects]

180-184

Пономарьова Н. С.
[Аналіз теоретико-методологічних підходів до процесу ресоціалізації особистості та його стадійності]

185-195


Sviatokha N. A.
[Social and psychological aspects of management activities of supervisor of higher educational establishmenт]

195-201

Tverdostup-Belchikova A. V.
[Psychology of students youth professional image “I” formation]

201-207

Tsareva K. S.
[Social and Psychological Means of Overcoming Conflicts among Students]

207-213

Халилов Г.
[Случаи насилия при семейных взаимоотношениях и их влияние на развитие личности ребенка]

213-223

Чайкіна С. В.
[Особливості формування самооцінки молодших школярів]

223-229

Чернікова А. О.
[Особливості прояву сором’язливості та егоцентризму в юнацькому віці]

230-235

Shugurova T. L.
[Sociopsychological characteristics of students’ socialization in accordance with a dominant leisure type]

235-241

Югов Е. А.
[Развитие представлений о внутриличностном конфликте в психоанализе]

241-248

Yaremchuk V. V.
[Desocialization exposure as a factor of deviant behavior in adolescence]

49-253