Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2016, №1(39)

Зміст

Базыка Е. Л.
[Психологические особенности феномена прокрастинации: результаты исследования]

6-17

Бєлік Н. О.
[Психологічні особливості професійної діяльності ріелтора]

18-27

Варягіна А. А.
[Стратегія емпіричного дослідження психологічних чинників громадської участі користувачів соціальних мереж]

27-36

Венгер Г. С.
[Самоактуалізація майбутнього фахівця соціальної сфери]

36-44

Візнюк Ю. М.
[Психологія самоприйняття особистості: до постановки проблеми]

45-53

Вязовська О. В.
[Формування професійної самосвідомості особистості в умовах активного соціально-психологічного навчання]

54-62

Гомольська Л. П.
[Модель бренд-комунікацій: соціально-психологічний аспект]

62-73

Zavatskaya N. E.
[Adaptive capacity of the individual as an internal resource acquisition in situations of life crises]

74-84

Zavatskу V. Yu.
[The use of psychological techniques for the development of forecasting life scenario in youth]

84-91

Zavatsky Y. A.
[Motives and factors psychogenic disorders of social mobility personality]

92-100

Коренєва Ю. П.
[Тривожність як чинник невротизації особистості: теоретичний ракурс проблеми]

100-109

Кhunov Y. A.
[The organizational and substantive aspects of the teaching of modern sports pharmacology and formation of motivation in physical training of students in higher educational institutions]

109-121

Labeznaya L. P.
[Coping resources person in the structure of its adaptive behavior]

121-132

Litsoeva N. V., Zavatsky Y. A.
[On the question of organization in medical and rehabilitation institutions (for example, studies of professional adaptation of persons with disabilities)]

133-140

Mуkhaylуshуn U. B.
[Socio-psychological aspects of the value-personal formation of the student youth]]

140-150

Москальов М. В.
[Специфіка ефективного входження фахівців в організацію]

150-159

Novitska L. V.
[On the problem of correction of affective personality disorders (for example, reducing the manifestations of hyperdynamic syndrome)]

159-169

Panov N. S., Fedorov A. Yu.
[A systematic approach to the study of the communicative culture of personality problems in the professionalization of the system]

169-180

Поцулко О. А.
[Копінг-стратегії як метод подолання комунікативних девіацій особистості]

180-191

Пухно С. В.
[Особливості мотивації до навчання студентів педагогічного вищого навчального закладу як складова формування психологічної кульури майбутніх вчителів]

191-201

Санников А. И.
[«Решимость» и «решительность» в психологической системе принятия личностью жизненных решений]

201-213

Траверсе Т. М.
[Форми та зміст прогнозування у політичному мисленні]

213-226

Черних Л. А.
[Соціальна особистість дошкільників з порушенням зору]

226-236

Chubovа I. I.
[Theoretical models of effective personal style of administrative activity of the head]

236-246

Шугурова Т. Л.
[Тренінг як ефективний метод психологічної корекції харчової поведінки]

246-255

Яремко Р.Я.
[Соціально-психологічний зміст професійної самореалізації майбутніх фахівців з пожежної безпеки]

256-265